Wyniki wyszukiwania

wyniki konsultacji

15.11.2021

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok

Wyniki konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok - PDF

Czytaj więcej...

KONSUTLACJE

27.10.2021

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Gmina Ujazd dla Seniorów na rok 2022

Zarządzenie nr 161/2021 - PDF Zarządzenie nr 162/2021 - PDF Formularz konsultacji Gmina Ujazd dla Seniorów na rok 2022 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - DOCX Ankieta konsultacyjna Gmina Ujazd dla Seniorów na rok 2022 MIESZKAŃCY - DOCX 

Czytaj więcej...

konsultacje wyniki

10.11.2020

Wyniki konsultacji

Wyniki Konsultacji dotyczących  projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok

Czytaj więcej...