Wyniki wyszukiwania

konsultacje

26.11.2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie konsultacji społecznych dot. projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko strategii rozwoju Gminy Ujazd na alta 2022-2030"

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie konsultacji społecznych dot. projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko strategii rozwoju Gminy Ujazd na alta 2022-2030" - PDFZarządzenie nr 184/2021 Wójta Gminy Ujazd z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych "Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2022-2030" - PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2022-2030 - PDFFormularz zgłaszania uwag i wniosków do Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na alta 2022-2030 - DOCX

Czytaj więcej...

wyniki konsultacji

15.11.2021

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok

Wyniki konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok - PDF

Czytaj więcej...

wyniki konsultacji

15.11.2021

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla Seniorów" na rok 2022

Do pobrania:Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla Seniorów" na rok 2022, przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Ujazd - PDF Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla Seniorów" na rok 2022, przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - PDF

Czytaj więcej...

wyniki konsultacji

15.11.2021

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

Do pobrania: Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Ujazd - PDF Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - PDF

Czytaj więcej...

KONSUTLACJE

27.10.2021

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Gmina Ujazd dla Seniorów na rok 2022

Zarządzenie nr 161/2021 - PDF Zarządzenie nr 162/2021 - PDF Formularz konsultacji Gmina Ujazd dla Seniorów na rok 2022 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - DOCX Ankieta konsultacyjna Gmina Ujazd dla Seniorów na rok 2022 MIESZKAŃCY - DOCX 

Czytaj więcej...

konsultacje

27.10.2021

Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

Zarządzenie nr 163/2021 - PDFZarządzenie nr 164/2021 - PDFFormularz konsultacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - DOCXAnkieta konsultacyjna Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 MIESZKAŃCY - DOCX

Czytaj więcej...

konsultacje

14.10.2021

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2022-2030

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2022-2030 - PDFStrategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2022-2030 - PDFZarządzenie nr 152/2021 Wójta Gminy Ujazd z dnia 12 października 2021 r. - PDFFormularz zgłaszania uwag - DOCX

Czytaj więcej...

plakat konsultacji społecznych o dokumencie określanym jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

10.05.2021

Konsultacje społeczne projektu ustawy o OSP

Warszawa, dnia 07-05-2021 r. Komunikat PrasowyKonsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie www.zosprp.pl).Problematykę zawartą w ww. dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych.Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.Harmonogram konsultacji:Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur” – piątek 14 maja.Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji: Początek spotkań – godz. 17.00. W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FnFagEGQfTYfU96L6 Uwaga: W spotkaniu będzie mogło brać udział max. 50 zgłoszonych. W przypadku większej liczby zgłoszeń – decydować będzie losowanie.Można się zgłaszać do dyskusji w kilku blokach tematycznych.Zgłoszenia do dyskusji w poszczególnych blokach należy nadsyłać nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.Osoby, które wezmą udział w spotkaniach otrzymają link do spotkania na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.  Nina Mirgos-KilanowskaRzecznik Prasowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej   

Czytaj więcej...