Wyniki wyszukiwania

wyniki konsultacji

15.11.2021

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla Seniorów" na rok 2022

Do pobrania:Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla Seniorów" na rok 2022, przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Ujazd - PDF Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla Seniorów" na rok 2022, przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - PDF

Czytaj więcej...