logo ZUS

17.04.2020

ZUS przedłuża ważność orzeczeń lekarskich o 3 miesiące

WAŻNY KOMUNIKAT  Ważność orzeczeń lekarskich z ZUS, których termin upływa w czasie epidemii jest wydłużona o 3 miesiące. Osoby czekające na przedłużenie świadczenia, do którego prawo uzależnione jest od orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, mogą być spokojne. Jeżeli złożyły wniosek o świadczenie przed upływem ważności orzeczenia, ich świadczenie będzie przez ten czas kontynuowane.   Orzeczenia wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. zostaną wydłużone na okres kolejnych trzech miesięcy, od dnia upływu terminu ich ważności.   Warunkiem jest złożenie wniosku o świadczenie na dalszy okres, przed upływem terminu ważności orzeczenia.   Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których - ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego zostaną wydłużone na podobnych zasadach.  Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.   Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca.

Czytaj więcej...

ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

15.04.2020

ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

 Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.   Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.   W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa i konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników biur powiatowych z interesantami, ARiMR udostępniła rolnikom szeroki wachlarz możliwości składania oświadczeń – można je wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub wysłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. Dokumenty można również pozostawić w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach lub urnach.       Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet. Przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, ruszyło 15 marca 2020 r. Do 8 kwietnia w ARiMR zarejestrowano blisko 120 tys. e-wniosków.   Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na zawieszenie terminu, podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii),

Czytaj więcej...

Pomagamy przedsiębiorcom, ratujemy lokalne miejsca pracy

10.04.2020

Pomagamy przedsiębiorcom, ratujemy lokalne miejsca pracy

Mając na uwadze aktualną sytuację gospodarczą, jako samorząd wspieramy przedsiębiorców z terenu naszej gminy. Podjęliśmy dzisiaj dwie uchwały:     Zwolniliśmy z podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec tych przedsiębiorców, którzy zostali objęci zakazem prowadzenia działalności w związku z pandemią koronawirusa.    Odroczyliśmy także termin płatności rat podatku od nieruchomości również za kwiecień, maj i czerwiec tym przedsiębiorcom z innych branż, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej .  Przygotowaliśmy proste procedury i wnioski, staraliśmy się maksymalnie uprościć proces ubiegania się o ten rodzaj pomocy. Będziemy na bieżąco monitorować sytuację gospodarczą w kraju i gminie i reagować w miarę potrzeby.   Uchwała nr XXIII/201/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)UCHWAŁA NR XXIII/202/20 RADY GMINY UJAZD z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

Czytaj więcej...

dyrektor gok ujazd

01.04.2020

Jarosław Cielebon Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury

Dyrektorem został Jarosław Cielebon pełniący dotychczas obowiązki  dyrektora. Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie, a w toku rozmowy kwalifikacyjnej szeroko zaprezentował swoją koncepcję autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe oraz właściwie przedstawiał swoją wiedzę i znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na oferowanym stanowisku. Nowy wybrany dyrektor  z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ujeździe związany jest od 12 lat. Pracował jako instruktor i animator dla dzieci, dorosłych i seniorów. Prowadził zajęcia informatyczne dla seniorów "Internet dla o(d)pornych" a także autorski "Klub Tropicieli Przeszłości" - koło historyczne zajmujące się badaniem historii Niewiadowa, Ujazdu i całej gminy. Od 11 lat jest redaktorem miesięcznika "Nasza Gmina". Pomysłodawca i organizator wystaw historycznych, konferencji naukowych i popularno-naukowych. Redaktor i koordynator wydawnictwa "Kronika Dnia Wczorajszego" Współtwórca albumu "Gmina Ujazd i jej mieszkańcy w dawnej fotografii".   Jak mówi o sobie  dyrektor GOK: ,,Moją pasją jest historia, szczególnie ta lokalna, ale przede wszystkim spotkanie z ludźmi, słuchanie ich, możliwość przywracania im radości życia, szczególnie tym najstarszym, zagrożonym społecznym wykluczeniem. Lubię też popatrzeć w gwiazdy i inne ciała niebieskie, chociaż nie nazwałbym siebie astronomem. Uwielbiam las, przyrodę, czystą wodę „ Jarosław Cielebon z wykształcenia jestem historykiem. Doświadczony pedagog, 13 lat pracował jako nauczyciel w łódzkich szkołach, głównie w XXIII LO. Przewodnik turystyczny po Łodzi i regionie. Jak widzi dalszą pracę i co będzie jego priorytetem?: ,,Chcę aby GOK był otwarty na mieszkańców, pomagał im odkryć ich pasje i je realizować. Liczę na współpracę z młodymi, którzy do tej pory często z nieufnością podchodzili do naszego ośrodka. Proponuję im współpracę. Niech przychodzą, mówią, co chcieliby robić w GOK. Niech biorą aktywny udział jako współorganizatorzy, tak jak zrobili to przy okazji lutowych Nie-Walentynek. Marzy mi się też, żeby każda ze świetlic żyła swoim, niepowtarzalnym życiem i miała wokół siebie ludzi pełnych pomysłów na działania w terenie. GOK pomoże w ich realizacji. Wiemy, że są tam aktywni i kreatywni animatorzy, zdolni artyści. My chcemy ich odkryć, wspierać i ośmielić do działania. Tych i podobnych pomysłów jest wiele. Zapraszamy do współpracy.

Czytaj więcej...

26.03.2020

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu konkursu kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe został wybrany Pan Jarosław CIELEBON, zam. Tomaszów Mazowiecki. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat szeroko zaprezentował swoją koncepcję autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe oraz właściwie przedstawiał swoją wiedzę i znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na oferowanym stanowisku.     Ujazd, dnia 26 marca 2020 r.                                                                                                                    WÓJT GMINY                                                                                                        (-) mgr inż. Artur Pawlak                                     Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe    

Czytaj więcej...

Decyzją Prezesa Rady Ministrów wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się.  Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc: •	dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. •	wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności. •	załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa. Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin. W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi. Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.  Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Zakłady pracy Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji. Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują  Mimo wprowadzanych zmian,

26.03.2020

Nowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Decyzją Prezesa Rady Ministrów wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc: ·        dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. ·        wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności. ·        załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa. Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin. W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi. Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Zakłady pracy Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji. Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują Mimo wprowadzanych zmian,

Czytaj więcej...

Informacja o pomocy dla osób samotnych, starszych i schorowanych w robieniu zakupów

17.03.2020

Informacja o pomocy dla osób samotnych, starszych i schorowanych w robieniu zakupów

Czytaj więcej...

Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy w Ujeździe

17.03.2020

Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy w Ujeździe

Przypominamy jak właściwie zachowywać się w obecnym czasie. Osoby podejrzewające u siebie koronowirusa prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz. pod nr. telefonów: Pn - pt w godz 7:30 - 15:00 Tel.:44 724 45 84 lub 44 724 45 85. Po godzinach urzędowania: Tel.: 502-237-659 Lub pod dodatkowo uruchomione nr telefonów: 798 030 763 798 030 764 572 504 674 538 635 973 538 635 972 600 903 875 692 409 225 502 058 257

Czytaj więcej...

Kwalifikacje wojskowe odwołane.

13.03.2020

Kwalifikacje wojskowe odwołane.

W związku z pojawieniem się w Polsce koronawirusa Sars-CoV-2 i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego kwalifikacje wojskowe zostały zawieszone do odwołania. O nowych terminach będziemy informowali po otrzymaniu stosownych decyzji z Komisji Wojskowej.   

Czytaj więcej...

Zmianie rozkładu jazdy MZK  na terenie miasta i gmin ościennych

13.03.2020

Zmianie rozkładu jazdy MZK na terenie miasta i gmin ościennych

W związku z pojawieniem się w Polsce koronawirusa Sars-CoV-2 i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wprowadził z dniem 14 marca 2020 roku ograniczenia w obsłudze komunikacyjnej na terenie miasta i gmin ościennych. Komunikacja miejska będzie funkcjonowała do odwołania według rozkładu niedzielnego. W związku z powyższym w  Gminie Ujazd od poniedziałku do odwołania nie będą świadczone usługi komunikacyjne.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT KRUS

13.03.2020

KOMUNIKAT KRUS

Czytaj więcej...

12.03.2020

Zalecenia dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną

Zarządzenie nr 6/20 łódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną

Czytaj więcej...

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

12.03.2020

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

W pigułce kilka bardzo istotnych wskazówek jak postępować w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-CoV-2 .

Czytaj więcej...

Komunikat

12.03.2020

KOMUNIKAT GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA W UJEŹDZIE ORAZ W NIEWIADOWIE

Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe oraz w Niewiadowie. WAŻNA INFORMACJA związana z ryzykiem rozprzestrzeniania się infekcji grypowych, w tym koronawirusa.   DO ODWOŁANIA w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe oraz w Niewiadowie obowiązują zasady:   1.   Pacjenci powinni unikać osobistych wizyt w Poradni. 2.   We wszystkich sprawach prosimy o kontakt TELEFONICZNY z Rejestracją w Ujeździe: (044) 719-21-12/14, w Niewiadowie (044) 719-22-62 3.   Osoby wymagające konsultacji z Lekarzem zostaną umówione na poradę przez telefon. Lekarz zdecyduje o konieczności osobistej wizyty w Poradni. 4.   Recepty prosimy zamawiać TELEFONICZNIE. 5.   KODY PIN realizacji recept otrzymają Państwo TELEFONICZNIE.   Wprowadzenie i absolutne przestrzeganie tych zasad jest NIEZBĘDNE dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich Pacjentów oraz ciągłego funkcjonowania Poradni.

Czytaj więcej...

Targowisko gminne zamknięte odwołania!!!!

12.03.2020

Targowisko gminne zamknięte do odwołania!!!!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego informujemy, że od 16 marca 2020 roku Targowisko Gminy Ujazd zostaje zamknięte do odwołania.

Czytaj więcej...

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiedle Niewiadów

10.03.2020

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiedle Niewiadów

W dniu 05.03.2020r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych Firmą SODA sp. z o.o. z Łodzi na realizacje inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiedle Niewiadów”.  Wartość umowy to blisko 200 000,00 zł. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę istniejących linii oświetlenia ulicznego będących na majątku Gminy Ujazd poprzez: -  Budowę linii kablowej oświetleniowej o długości 1384 mb. -  Montaż 38 szt. latarni oświetleniowych z oprawami LED o mocy 48W oraz 24W wg lokalizacji wskazanej w dokumentacji projektowej. -  Wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED o mocy 48 W  na 15 słupach linii napowietrznej NN wg lokalizacji wskazanej w dokumentacji projektowej. -  Demontaż istniejących słupów oświetleniowych – 18 szt. -  Montaż 2 szt. skrzynek i rozdzielni skrzyniowych wraz z konstrukcją. -  Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów (m.in. badanie linii kablowej, pomiary skuteczności zerowania, pomiar rezystancji uziemienia. -  Wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach. Umowne zakończenie robót przewidziano na początek lipca 2020r. ale jest to termin maksymalny. Został już przekazany wykonawcy plac budowy i rozpoczęły się prace budowlane. W ramach w/w zadania inwestycyjnego zostaną wymienione tylko te słupy, które są własnością gminy Ujazd. W związku z tym, ze cześć słupów jest własnością PGE, Gmina Ujazd zwróciła się do PGE Dystrybucja S.A. o wymianę wszystkich słupów linii napowietrznych będących własnością Energetyki zlokalizowanych na terenie całego Osiedla Niewiadów. Niejednokrotnie stan techniczny tych urządzeń pozostawia wiele do życzenia i stwarza realne zagrożenie dla przebywających w ich pobliżu osób czy pojazdów.

Czytaj więcej...

ARiMR dofinansuje inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

09.03.2020

ARiMR dofinansuje inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. ARiMR wesprze również spółki wodne, które chcą zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed powodzią. 19 marca 2020 r. rusza nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Ta propozycja pomocy finansowana z PROW 2014-2020 skierowana jest do dwóch grup odbiorców. Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na: wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji. Drugą grupą, do której kierowana jest pomoc w ramach wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, kosiarki samobieżne, mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR od 19 marca do 17 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej...

kwalifikacja wojskowa

03.03.2020

Kwalifikacje wojskowe

W okresie od 24 lutego 2020r do 23 marca 2020r na terenie powiatu tomaszowskiego będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku do kwalifikacji wojskowej wzywa się: – mężczyzn urodzonych w 2001r.; – mężczyzn urodzonych w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej; – osoby urodzone w latach 1999  – 2000, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; Kwalifikacji wojskowej podlegają również kobiety urodzone w latach 1996 – 2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz  kobiety pobierające naukę  w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r., w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. A także osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.                         Termin stawiennictwa dla mieszkańców Gminy Ujazd został wyznaczony na: 17.03.2020 r. - 18.03.2020 r., natomiast dniem stawiennictwa kobiet jest dzień 20 marca 2020 roku Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji : Tomaszów Mazowiecki ,ul. Majowa 1/13- Specjalny Ośrodek Szkoleniowo-Wychowawczy Bardzo proszę wszystkie osoby które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie o wcześniejszą informację. Telefon 44 719 21 29 wew.22 lub osobiście, pok.9,Urząd Gminy w Ujeździe , Plac Kościuszki6 – Referat Spraw Obywatelskich.

Czytaj więcej...

17.02.2020

Spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego „Łódzkie na Plus”

Link do wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/events/1044490615921215/

Czytaj więcej...

13.02.2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W UJEŹDZIE

Wójt Gminy Ujazd ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów 43, 97-225  Ujazd I.      Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu: 1.      Wymagania obowiązkowe: 1)      obywatelstwo polskie; 2)      wykształcenie wyższe; 3)      co najmniej 5-cio letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w zakresie kultury; 4)      przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe; 5)      znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych; 6)      dobry stan zdrowia; 7)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 8)      brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 2.      Wymagania dodatkowe: 1)      kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista; 2)      predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną; 3)      predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem; 4)      doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi; 5)   doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury; 6)   znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej; 7)   prawo jazdy kat. B; II.     Warunki pracy na stanowisku: 1)      miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, Osiedle Niewiadów 43, 97-225 Ujazd; 2)      zatrudnienie na podstawie powołania  na czas określony 6 lat; 3)      pełny wymiar czasu pracy; 4)      przewidywany termin zatrudnienia – 1 kwietnia 2020 r. 5)      obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. III.  Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1)    kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka; 2)    pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku; 3)    wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych; 4)    udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Ośrodka; 5)    prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi; 6)    opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ich Organizatorowi; 7)    poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej; 8)    przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami. IV.  Oferty kandydatów powinny zawierać: 1)      pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe, 2)      pisemny, autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe, 3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.), 5)      kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, 6)      oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 7)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; 8)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9)      oświadczenie o treści: „ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe. Zostałam (łem) poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem” 10)  podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)   V. Składanie dokumentów: Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe" w terminie do 6 marca 2020 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe, ul. Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd lub przesłać listownie na adres urzędu. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Ujeździe. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.   VI. Informacje dodatkowe : 1) zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu; 2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: - I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; - II etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie; 3) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Wójta Gminy Ujazd o  powołaniu Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe, nastąpi w ciągu 21 dni po upływie składania ofert; 4)  informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 44 719 23 96).                                                                                                                          Wójt Gminy                                                                                                          (-) mgr inż. Artur PawlakKwestionariusz osobowyKlauzula informacyjnaOgłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

Czytaj więcej...