logo stypendii pomostowych

04.05.2021

XX Edycja Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022

Pismo oraz materiały informacyjne do XX Edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022 - PDF

Czytaj więcej...

plakat wojewodzkiego telefonu wsparcia dla seniorow

29.04.2021

Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów

Czytaj więcej...

20.04.2021

Komunikat ARiMR

Szanowny Rolniku,   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:   Trwa kampania dopłat 2021 - wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.  Oznacza to, że nie są przesyłane do rolników papierowe wnioski spersonalizowane (białe koperty).   Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.  Wnioski o dopłaty można składać do 17 maja (ze względu na to, że 15 maja przypada w sobotę).  

Czytaj więcej...

Komunikat

16.04.2021

Komunikat ul. Parkowa

Komunikat - PDF

Czytaj więcej...

16.04.2021

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 31 marca 2021 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Ujazd informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:- kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości,- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,który przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) oraz Uchwałą Nr XXXI/248/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ujazd organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2021 rok.Realizacja zadania publicznego pn.: Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach powierzona zostanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Mostowej 2. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).Realizacja zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym powierzona zostanie Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Stal Niewiadów z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27.Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).Realizacja zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki dziewcząt, piłki nożnej chłopców oraz tańca sportowego i akrobatyki na terenie sołectwa Ujazd, z uwzględnieniem ich udziału na imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym powierzona zostanie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ORLIK przy Szkole Podstawowej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Rokicińska 6.Na realizację powyższego zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).OGŁOSZENIE  Wójta Gminy Ujazd  z dnia 31 marca 2021 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Czytaj więcej...

grafika konkursu biznes na plus

06.04.2021

START KONKURSU Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego Biznes na PLUS

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS” to wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego. Organizatorzy proszą o zgłaszanie firm, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą. W dotychczasowych edycjach były w konkursie nagradzane podmioty, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa łódzkiego.Kandydatów do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego można zgłaszać w pięciu kategoriach: 1. Świadomi w biznesie – Nagroda Publiczności, 2. Debiut Roku, 3. Lider Innowacji, 4. Eksportowy Produkt Roku, 5. Projekt Przyszłości. Udział w rywalizacji o nagrodę gospodarczą województwa jest bezpłatny.Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2021 roku. Formularze zgłoszeniowe, a także więcej szczegółowych informacji o konkursie można znaleźć na stronie https://biznesnaplus.lodzkie.pl.

Czytaj więcej...

plakat z życzeniami świąt wielkanocnych od Wójta Gminy Ujazd i Przewodniczącego Rady Gminy

02.04.2021

WESOŁYCH ŚWIĄT

Kochani, w tych wyjątkowych, dziwnych czasach życzymy Wam Wszystkim, aby Święta Wielkanocne przyniosły ulgę, nadzieję oraz wzajemną życzliwości. Niech symbolika tych świąt da nam siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych radosnym, wiosennym nastrojem budzącego się życia pełnych miłości, rodzinnego ciepła oraz spokoju.

Czytaj więcej...

29.03.2021

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla przedsiębiorców „ Sposób na Sukces”

Informacje o konkursie 

Czytaj więcej...

Świetlica w Ojrzanowie

25.03.2021

Film promocyjny dla projektu ''Budowa Świetlicy Wiejskiej w Standardzie Pasywnym w miejscowości Ojrzanów''

W związku z zakończeniem projektu pn. Budowa świetlicy wiejskiej w standardzie pasywnym w miejscowości Ojrzanów gm. Ujazd udostępniamy film promocyjny zrealizowany w ramach projektu.

Czytaj więcej...

25.03.2021

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE

 Informacja o Wynikach KonkursuNa Stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe  W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu konkursu kandydatów, na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe została wybrana Pani Renata ANDRZEJEWSKA - JÓŹWIK, zam. Tomaszów Mazowiecki.Uzasadnienie dokonanego wyboru:Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W toku rozmowy kwalifikacyjnej szeroko zaprezentowała swoją koncepcję autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe oraz właściwie przedstawiła swoją wiedzę i znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na oferowanym stanowisku.    Ujazd, dnia 22 marca 2021 r. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE w wersji PDF do pobrania

Czytaj więcej...

plakat 31 marca upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR

19.03.2021

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR Przypominamy rolnikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie.  Pomoc na zakup sprzętu komputerowego dla dziecka z rodziny rolniczej ARiMR uruchomiła w grudniu 2020 r. Wsparcie w wysokości do 1500 zł można było otrzymać na zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. O taką pomoc ubiegało się 39 tysięcy rolników. Kwota dofinansowania, o które występowali wyniosła około 58,5 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim (6,25 tys. wniosków), lubelskim (5,16 tys. wniosków), małopolskim (4,68 tys. wniosków) i wielkopolskim (3,79 tys. wniosków). Biura powiatowe ARiMR wydały blisko 35 tys. decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę 52,39 mln zł. Agencja zakończyła rozpatrywanie złożonych wniosków, przyznana pomoc została przekazana na rachunki bankowe beneficjentów.Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html  

Czytaj więcej...

ludzik z dymkiem

10.03.2021

KONSULTACJE projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok

Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Ujazd z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok"Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10 marca 2021 roku dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rokProjekt Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rokFORMULARZ KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3.ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok

Czytaj więcej...

plakat a4 bezpłatne webinarium załóż firmę z dotacją

09.03.2021

Bezpłatne webinarium pn. "Załóż firmę z dotacją - Fundusze Europejskie na start"

Plakat w formie PDF do pobraniaProgram w formie PDF do pobrania

Czytaj więcej...

08.03.2021

I otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Ujazd z dnia 04 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2021 r.Ogłoszenia Wójta Gminy Ujazd z dnia 04 marca 2021 roku dotyczące otwartego konkursu ofertUchwała Nr XXXI/248/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rokWzór oferty realizacji zadania publicznegoWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Czytaj więcej...

16.03.2021

Narodowy Spis Powszechny 2021

Już 1 Kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021  1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych. Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych. Spisem objęte są:• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. Metody zbierania danychPo raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie. Metoda obowiązkowa:• samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.Metody uzupełniające:• wywiad telefoniczny – przeprowadzany od 16 kwietnia wspierany programem komputerowym,• wywiad bezpośredni – przeprowadzany od 16 kwietnia przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym. Zakres zbieranych danych:• charakterystyka demograficzna osób,• aktywność ekonomiczna osób,• poziom wykształcenia,• niepełnosprawność,• migracje wewnętrzne i zagraniczne,• charakterystyka etniczno-kulturowa,• stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto  wbrew  obowiązkowi  odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego. Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS:  22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.

Czytaj więcej...

wypelnij ankiete

18.02.2021

Ankiety dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy

    W związku z przygotowywaniem przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2027, zwracamy się do mieszkańców Gminy o wypełnianie ankiet, które przyczynią się do określenia zasobów, potencjału, szans rozwoju oraz problemów występujących w naszej społeczności. Dzięki temu wyznaczone zostaną cele i działania na najbliższe lata, które zostaną zawarte w dokumencie strategicznym - Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2027.Ankiety można wypełniać online lub ręcznie drukując ankietę, którą należy wrzucić do pojemnika znajdującego sięw Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 41. Poniżej znajdują się ankiety do wypełnienia w wersji online w załączniku ankiety w wersji do wydruku, prosimy Państwao wypełnienie ankiety dla mieszkańców oraz przedsiębiorców MSP.Ankiety do wypełnienia online:dla mieszkańców:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffwxy6u41P1kofh8ROf74dpK20WC6nvzj_TjC2nIK2DoBSDA/viewform?usp=sf_linkdla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjjj15vlGzw3185pNjJHlSgCyIoAdotwx-iwSIWjVliUkljg/viewform?usp=sf_linkdla absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPSxEBxxVo4nAECnR-y8KL7UgT0MsYhv-4ej0peJR_K3lWfA/viewform?usp=sf_linkdla osób bezrobotnych:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFPqRN-NO5GS8XnncZI_cE3c3jBblJvoow4t1-TVp1FKkFyA/viewform?usp=sf_linkdla osób pracujących:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFS7Hn5aPUVtf01JiDvpyeedHnJK4DAC0RRWOPGobZCewLBg/viewform?usp=sf_linkdla przedsiębiorców MSP:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5X-DruKkJ9f4eUeP1LbsNEJoISnQFEyhtUyhXTSeXUsuNCg/viewform?usp=sf_linkdla osób niepełnosprawnych:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXpL9cQ3mtMNmxpSGPoBX_p5W1JCghpQvdtMV8h5KguyYv1w/viewform?usp=sf_linkAnkiety w formie PDF w wersji do wydruku: dla mieszkańców:LINKdla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych :LINKdla absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:LINKdla osób bezrobotnych:LINKdla osób pracujących:LINKdla przedsiębiorców MSP:LINKdla osób niepełnosprawnych:LINK

Czytaj więcej...

16.02.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE  Wójt Gminy Ujazd ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe z siedzibą: 97-225  Ujazd, ul. Tomaszowska 1.I.      Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:1.      Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora - wymagania obligatoryjne warunkujące dopuszczenie kandydata do II etapu postępowania konkursowego:1)      obywatelstwo polskie;2)      wykształcenie wyższe, preferowane będzie wykształcenie o kierunku lub specjalności bibliotekoznawstwo, filologia polska, kulturoznawstwo, zarządzanie lub pokrewne,3)      co najmniej 5-cio letni staż pracy;4)      przedstawienie autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej  w Ujeździe;5)      znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;6)      dobry stan zdrowia;7)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;8)      brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 2.      Merytoryczne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora – podlegające ocenie w II etapie postępowania konkursowego:1)      kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;2)      predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;3)      znajomość specyfiki kulturalno-społecznej gminy Ujazd;4)      znajomość aktów prawnych i problematyki z zakresu organizacji, zarządzania, funkcjonowania i finansowania instytucji kultury;5)      znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej; II.     Warunki pracy na stanowisku:1)      miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe, ul. Tomaszowska 1, 97-225 Ujazd;2)      zatrudnienie na podstawie powołania  na czas określony 5 lat;3)      wymiar czasu pracy – ½ etatu;4)      przewidywany termin zatrudnienia – 1 kwietnia 2021 r.5)      obiekt nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. III.  Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:1)    kierowanie bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej;2)    pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w bibliotece;3)    wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych;4)    udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Biblioteki;5)    prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;6)    opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ichOrganizatorowi;7)    poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;8)    przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami,9)    realizowanie zadań statutowych, IV.  Oferty kandydatów powinny zawierać:1)      pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe,2)      pisemny, autorski program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe,3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),5)      kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,6)      oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,7)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych orazo korzystaniu z pełni praw publicznych;8)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,9)      oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,10)  oświadczenie o treści:„ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe. Zostałam (łem) poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”11)  podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty) V.     Składanie dokumentów:Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składaćw zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe" w terminie do 10 marca 2021 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd lub przesłać listownie na adres urzędu. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Ujeździe. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej. VI.             Informacje dodatkowe :1)      zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu;2)      konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: - I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; - II etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;3)      przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Wójta Gminy Ujazd o powołaniu Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe, nastąpi w ciągu 21 dni po upływie składania ofert;4)      informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 44 719 21 11).  Kwestionariusz osobowy - DOCXKlauzula informacyjna - PDFOgłoszenie o konkursie na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe - PDF 

Czytaj więcej...

centrum opus rozpoczęcie naboru wniosków

10.02.2021

Centrum OPUS rozpoczęło nabór wniosków na wsparcie dla grup nieformalnych i NGO

Czytaj więcej...

logo

08.02.2021

Ankieta dotycząca analizy potrzeb mieszkańców w kontekście wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia LGD ''BUD-UJ RAZEM''

Szanowni Państwo!Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej analizy potrzeb mieszkańców w kontekście wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia  LGD "BUD-UJ RAZEM". Niniejsza ankieta ma na celu poznanie oczekiwań mieszkańców LGD, w związku z obecną sytuacją epidemiczna panującą w kraju. Dzięki Państwa odpowiedziom możliwa będzie ponowna weryfikacja LSR oraz naniesienie ewentualnych korekt w tym zakresie. Badanie trwa od 03.02.2021r do dnia 19.02.2021r.Link do ankiety znajdziecie Państwo poniżej:http://buduj.eu/portal-news-178-zachecamy_panstwa_do_wypelnienia_ankiety_dot._analizy_potrzeb_mieszkancow_w_kontekscie_naniesienia_zmian_w_lokalnej_strategii_rozwoju_stowarzyszenia_lgd_quot;bud_uj_razemquot;.html?fbclid=IwAR27-t7nsc1_iloNJ-RkhvJUcDZygLPZI6l07c4y5xnT83j6WkMLA2u5e2E Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Czytaj więcej...

AWARIA

25.01.2021

UWAGA!!!!

Czytaj więcej...