plakat ARiMR Inwestycje zapobiegające znsizczeniu potencjału produkcji rolnej

28.09.2021

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – wystartował nabór

Od 28 września 2021 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dofinasowanie w ramach PROW 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r.O wsparcie mogą się ubiegać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc w wysokości do 100 tys. zł mogą otrzymać m.in. na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji czy budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem (zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji), a także wykonanie ogrodzenia. W tym przypadku zwrotowi podlega do 80 proc. kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych, które wynoszą:230 zł - koszt wykonania metra bieżącego ogrodzenia;2 100 zł - koszt wykonania bramy;710 zł - koszt wykonania furtki. Druga grupa to spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Ta grupa beneficjentów może otrzymać maksymalnie 1 mln zł na zakup maszyn i urządzeń zapobiegających zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.Co ważne, spółki i związki spółek, które chciałyby ubiegać się o dofinansowanie następujących kosztów robót dotyczących urządzeń wodnych:przebudowy lub remontu rowu melioracyjnego;budowy, przebudowy lub remontu progu, zastawki, przepustu ze spiętrzeniem;prac na sieciach drenarskich; będą mogły to zrobić dopiero w kolejnym naborze. Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać do placówek Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. Dotychczas ARiMR przeprowadziła 6 naborów wniosków o pomoc na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Wsparcie zostało dotychczas przyznane blisko 4,8 tys. beneficjentów, a jego kwota wynosi na razie ok. 296 mln zł.

Czytaj więcej...

8 września 2021 r. w godz. 11:00 – 13:00 odbędzie się organizowane przez Łódzki Oddział Regionalny #ARiMR szkolenie online dla rolników i doradców, którego tematem będzie ''Składanie wniosków o płatność w działaniach premiowych za pośrednictwem aplikacji eWoP''.   Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić chęć udziału na adres mailowy: malgorzata.adamska1@arimr.gov.pl do dnia 26.09.2021 r.   Spotkanie jest organizowane w formie on-line, na żywo w aplikacji Teams. Dzień przed spotkaniem, każda osoba zainteresowana otrzyma link do spotkania.   Szczegóły dot. nowej aplikacji eWoP: https://www.gov.pl/web/arimr/ewop---zloz-wniosek-o-wyplate-pomocy-z-prow-2014-2020-przez-internet

24.09.2021

"Składanie wniosków o płatność w działaniach premiowych za pośrednictwem aplikacji eWoP"

8 września 2021 r. w godz. 11:00 – 13:00 odbędzie się organizowane przez Łódzki Oddział Regionalny #ARiMR szkolenie online dla rolników i doradców, którego tematem będzie "Składanie wniosków o płatność w działaniach premiowych za pośrednictwem aplikacji eWoP". Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić chęć udziału na adres mailowy: malgorzata.adamska1@arimr.gov.pl do dnia 26.09.2021 r. Spotkanie jest organizowane w formie on-line, na żywo w aplikacji Teams. Dzień przed spotkaniem, każda osoba zainteresowana otrzyma link do spotkania. Szczegóły dot. nowej aplikacji eWoP: https://www.gov.pl/web/arimr/ewop---zloz-wniosek-o-wyplate-pomocy-z-prow-2014-2020-przez-internet

Czytaj więcej...

Plakat akcji ARiMR

21.09.2021

ARiMR ogłosiła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Od 20 października do 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów będą mogły starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. Nabór wniosków rozpocznie się 20 października i potrwa do 30 listopada 2021 r.O pomoc finansową w ramach tego działania może ubiegać się:1)    grupa producentów rolnych uznana od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne;2)    organizacja producentów uznana na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.Podmioty, które chcą starać się o wsparcie muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów. Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Będą one poddawane ocenie, a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

Czytaj więcej...

oferta pracy

17.09.2021

Oferta pracy

Wójt Gminy Ujazd zatrudni osobę na stanowisko robotnika gospodarczego. Zakres obowiązków:- wykonywanie prac remontowo-konserwatorskich;- sprzątanie i utrzymywanie czystości dróg, chodników itp.;- roboty gospodarcze itp.Wymagania:- zaangażowanie i silna motywacja do pracy;- umiejętność pracy w zespole; - mile widziane wykształcenie średnie.Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 44 719 21 29 wew. 24 lub 29.CV wraz z klauzulą informacyjną i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: 97-225 Ujazd, Pl. Kościuszki 6. Oświadczenie  Klauzula informacyjna 

Czytaj więcej...

Gmina Ujazd podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Gminy Ujazd będą mogli składać wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Ujazd. W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu: +48 (44) 719 21 29 wew. 42

16.09.2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Ujazd podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Gminy Ujazd będą mogli składać wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Ujazd. W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu: +48 (44) 719 21 29 wew. 42

Czytaj więcej...

Wsparcie na modernizację gospodarstw

15.09.2021

Wsparcie na modernizację gospodarstw

Niewiele czasu zostało na ubieganie się o wsparcie na modernizację gospodarstw.Do 20 września o pomoc w ramach PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy zainteresowani modernizacją swoich gospodarstw. Wnioski można składać we wszystkich pięciu obszarach wsparcia.Biura powiatowe i oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski w ramach wydłużonego naboru na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.Przypominamy, że w trwającym naborze rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy we wszystkich obszarach wsparcia, tj.:-        rozwój produkcji prosiąt (obszar A);-        rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B);-        rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C);-    inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D);-        nawadnianie w gospodarstwie.Tegoroczny nabór rozpoczął się 21 czerwca. Do 9 września ARiMR zarejestrowała blisko 4,8 tys. wniosków na kwotę ok. 900 mln zł. Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr.

Czytaj więcej...

Dni otwarte- AGROSKŁAD

10.09.2021

Dni Otwarte w Firmie Agroskład

Dni Otwarte w Firmie Agroskład12 września 2021 roku firma Agroskład organizuje dla klientów Firmy Dni Otwarte w naszej siedzibie w Ujeździe.W czasie tego spotkania przybliżymy ofertę marki New Holland.Ten wyjątkowy dzień będzie wypełniony licznymi atrakcjami dla każdego! Animatorki zorganizują szereg zabaw dla dzieci, ale znajdą też czas na malowanie ich twarzy czy puszczanie baniek mydlanych. Pomiędzy tymi zajęciami najmłodsi będą mogli skorzystać ze zjeżdżali lub zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Ale to nie koniec! Na dorosłych też czekają niespodzianki – odwiedzą nas żużlowcy, którzy na co dzień ściągają się w Klubie Żużlowy „Orzeł” w Łodzi.Firma Agroskład przygotowała również liczne konkursy z nagrodami oraz prezentację maszyn rolniczych! Czekają też ciekawe oferty cenowe na wybrane produkty oraz poczęstunek! 

Czytaj więcej...

Obiady szkolne

10.09.2021

Dofinansowanie obiadów w szkole

Szanowni Państwo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie obiadów dla dzieci i uczniów w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Aktualnie obowiązujące kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z tej formy pomocy wynosi 792,00 zł na osobę w rodzinie. Bierzemy pod uwagę dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Ponadto, w okresie od 1 do 15 września 2021 roku przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z tej formy pomocy wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie.Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe lub pod nr telefonu: 44 710 01 26, 44 710 18 63. Z poważaniem,Małgorzata Królkierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Ujeździe

Czytaj więcej...

Już jutro 8 września w Gminie Ujazd zaczyna się cykl szczepień w Świetlicach Wiejskich.

07.09.2021

Harmonogram szczepień w Gminie Ujazd

8 września w Gminie Ujazd rozpoczyna się cykl szczepień w Świetlicach Wiejskich. 

Czytaj więcej...

W dniach 1-8 września br. na terenie województwa łódzkiego rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi (CPR). Numer alarmowy 998 będzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Oznacza to, że dzwoniąc na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem numerów alarmowych w CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu, że informacja od razu trafi do operatora numeru alarmowego w CPR, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Obsługa numeru alarmowego przez operatora numeru alarmowego w CPR pozwala, także wyeliminować zgłoszenia niezasadne lub fałszywe. Dyżurni operacyjni PSP będą otrzymywali od operatorów z CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, które rzeczywiście dotyczą zagrożenia życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa czy środowiska. Kolejnym efektem przełączenia numeru alarmowego 998 do CPR będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych.

06.09.2021

Przełączanie numeru 998 na 112

W dniach 1-8 września br. na terenie województwa łódzkiego rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi (CPR). Numer alarmowy 998 będzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Oznacza to, że dzwoniąc na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem numerów alarmowych w CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu, że informacja od razu trafi do operatora numeru alarmowego w CPR, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Obsługa numeru alarmowego przez operatora numeru alarmowego w CPR pozwala, także wyeliminować zgłoszenia niezasadne lub fałszywe. Dyżurni operacyjni PSP będą otrzymywali od operatorów z CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, które rzeczywiście dotyczą zagrożenia życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa czy środowiska. Kolejnym efektem przełączenia numeru alarmowego 998 do CPR będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych.

Czytaj więcej...

Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu. Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:  ·    5 tys. zł (do 30 osób), ·    6 tys. zł (od 31 do 75), ·    7 tys. zł (ponad 75). Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na: działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich; działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; rozwój przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej; rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania. Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr

03.09.2021

Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGWOd 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:          Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na: działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich; działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; rozwój przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej; rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania. Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, W imieniu pana Grzegorza Schreibera, Marszałka Województwa Łódzkiego zapraszam na wojewódzkie inscenizacje bitwy nad Wartą i Bzurą. Będą to najbardziej widowiskowe rekonstrukcje historyczne w naszym regionie. Pierwsza rekonstrukcja nawiązująca do walk o rzekę Wartę odbędzie się 4 września między Strońskiem a Beleniem pod Zduńską Wolą. Początek wydarzenia o godz. 17.00. Będzie to również pierwsza odsłona nowego projektu Urzędu Marszałkowskiego „Łódzkie Pamięta”, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli w atrakcyjny sposób przypomnieć sobie wydarzenia z historii naszego regionu.

01.09.2021

Wojewódzkie Inscenizacje Bitwy nad Bzurą i Wartą.

Szanowni Państwo,W imieniu pana Grzegorza Schreibera, Marszałka Województwa Łódzkiego zapraszam na wojewódzkie inscenizacje bitwy nad Wartą i Bzurą. Będą to najbardziej widowiskowe rekonstrukcje historyczne w naszym regionie.Pierwsza rekonstrukcja nawiązująca do walk o rzekę Wartę odbędzie się 4 września między Strońskiem a Beleniem pod Zduńską Wolą. Początek wydarzenia o godz. 17.00. Będzie to również pierwsza odsłona nowego projektu Urzędu Marszałkowskiego „Łódzkie Pamięta”, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli w atrakcyjny sposób przypomnieć sobie wydarzenia z historii naszego regionu.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak oraz Przewodniczący Gminy Ujazd Grzegorz Wilkowski serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne - Święto Plonów w Gminie Ujazd.

25.08.2021

Dożynki Gminne - Święto Plonów w Gminie Ujazd

Wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak oraz Przewodniczący Gminy Ujazd Grzegorz Wilkowski serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne - Święto Plonów w Gminie Ujazd.

Czytaj więcej...

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2021 ROKU W dniu 7 stycznia 2021 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 47) tj., zgodnie z którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 7 kwietnia 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r. lub od dnia 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska w Tomaszowie Mazowieckim będzie funkcjonować w lokalu przy ul. Majowej nr 1/3, od dnia 6 września do dnia 12 października 2021 r.,w godz. 9.00 – 16.00. Kwalifikacja wojskowa dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Ujazd odbywać się będzie w dniach 30 września 2021 roku, 01 października 2021 roku, 04 października 2021 roku w w/w lokalu. Dniem stawiennictwa kobiet jest dzień 11 październik 2021 roku.   Do kwalifikacji wojskowej obowiązek stawienia się mają : 1. mężczyźni urodzeni w 2002 r. 2. mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 3. osoby urodzone w latach 2000 – 2001 które: a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. 4. kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944) 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia: 1. Powiatowej Komisji Lekarskiej: a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; b) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej; c) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy; d) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe np. prawo jazdy. 2. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nałożona zostanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 3. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, albo odmawia poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

27.08.2021

Kwalifikacja Wojskowa 2021 roku

Kwalifikacja Wojskowa w 2021 roku W dniu 7 stycznia 2021 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 47) tj., zgodnie z którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 7 kwietnia 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r. lub od dnia 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.Powiatowa Komisja Lekarska w Tomaszowie Mazowieckim będzie funkcjonować w lokalu przy ul. Majowej nr 1/3, od dnia 6 września do dnia 12 października  2021 r.,w godz. 9.00 – 16.00. Kwalifikacja wojskowa dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Ujazd odbywać się będzie w dniach 30 września 2021 roku, 01 października 2021 roku, 04 października 2021 roku  w w/w lokalu. Dniem stawiennictwa kobiet jest dzień 11 październik 2021 roku. Do kwalifikacji wojskowej obowiązek stawienia się mają :1. mężczyźni urodzeni w 2002 r. 2. mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 3. osoby urodzone w latach 2000 – 2001 które: a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. 4. kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944) 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia: 1. Powiatowej Komisji Lekarskiej: a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; b) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej; c) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy; d) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe np. prawo jazdy. 2. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nałożona zostanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 3. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, albo odmawia poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe zaprasza na zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne i warsztaty teatralne.

25.08.2021

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe zaprasza na zajęcia.

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe zaprasza na zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne i warsztaty teatralne. https://tinyurl.com/jogagokhttps://tinyurl.com/instrumentygokhttps://tinyurl.com/klubtropicielihttps://tinyurl.com/logorytmikahttps://tinyurl.com/tabatagokhttps://tinyurl.com/klubmaluchahttps://tinyurl.com/zumbagokhttps://tinyurl.com/zumbakidsgokhttps://tinyurl.com/malieinsteinihttps://tinyurl.com/plastykadoroslihttps://tinyurl.com/plastykagok8 https://tinyurl.com/plastykagok4

Czytaj więcej...

Pamiętaj! Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego leczenia. Jeśli masz 40 lat lub więcej skorzystaj z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych. JAK SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEGO PAKIETU BADAŃ? • Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 PLUS umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). To pomoże nam ocenić czynniki ryzyka. • Po wypełnieniu ankiety otrzymasz e-skierowanie na dopasowany do Ciebie pakiet badań. • Nie musisz go drukować ani pobierać! • Zgłoś się na badania w placówce, która realizuje program. • Weź ze sobą dowód osobisty. • Wyniki badań otrzymasz na Internetowe Konto Pacjenta lub w placówce, w której zrobiłeś badanie.* *Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53.

18.08.2021

Pakiet nieodpłatnych badań diagnostycznych dla Polaków od 40. roku życia.

Pamiętaj!Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego leczenia. Jeśli masz 40 lat lub więcej skorzystaj z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych.JAK SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEGO PAKIETU BADAŃ?• Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 PLUS umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). To pomoże nam ocenić czynniki ryzyka.• Po wypełnieniu ankiety otrzymasz e-skierowanie na dopasowany do Ciebie pakiet badań.• Nie musisz go drukować ani pobierać!• Zgłoś się na badania w placówce, która realizuje program. • Weź ze sobą dowód osobisty.• Wyniki badań otrzymasz na Internetowe Konto Pacjenta lub w placówce, w której zrobiłeś badanie.**Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53.

Czytaj więcej...

afrykański pomór świń

17.08.2021

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

Afrykański pomór świń (ASF) to śmiertelna choroba dotykająca świnie domowe i dziki, na którą nie ma szczepionki ani lekarstwa. Chociaż ASF nie jest groźny dla ludzi, może poważnie zaszkodzić hodowli świń. Wybuchy ognisk ASF stanowią poważne zagrożenie dla hodowli świń. Wspólnie, poprzez wykrywanie, zapobieganie i zgłaszanie, możemy powstrzymać jego rozprzestrzenianie się i chronić nasze świnie.ASF Informacja - PDFInformacja - PDFPlakat - PDFPlakat 2 - PDFPrzesłanki kampanii - PDF

Czytaj więcej...

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz jednoczesnego upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 roku /niedziela/ o godzinie 17:00 na terenie Gminy Ujazd nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) przez 1 min.

30.07.2021

Syreny alarmowe w rocznicę Powstania Warszawskiego.

INFORMACJAW ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz jednoczesnego upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 roku /niedziela/ o godzinie 17:00 na terenie Gminy Ujazd nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) przez 1 min.

Czytaj więcej...

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu

22.07.2021

Dobry start 300 +

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu "Dobry start".Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Czytaj więcej...

Skorzystaj z bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców, na których poznasz m.in. ofertę dotacji, pożyczek, bonów rozwojowych, funduszy UE dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którą przestawią przedstawiciele Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Każdy uczestnik otrzyma materiały, które będą prezentowane podczas wydarzenia.

22.07.2021

Spotkania informacyjne ''Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego''

Skorzystaj z bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców, na których poznasz m.in. ofertę dotacji, pożyczek, bonów rozwojowych, funduszy UE dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którą przestawią przedstawiciele Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Każdy uczestnik otrzyma materiały, które będą prezentowane podczas wydarzenia. 

Czytaj więcej...