wyniki konsultacji

15.11.2021

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok

Wyniki konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok - PDF

Czytaj więcej...

wyniki konsultacji

15.11.2021

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla Seniorów" na rok 2022

Do pobrania:Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla Seniorów" na rok 2022, przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Ujazd - PDF Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla Seniorów" na rok 2022, przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - PDF

Czytaj więcej...

wyniki konsultacji

15.11.2021

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

Do pobrania: Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Ujazd - PDF Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - PDF

Czytaj więcej...

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach: Tradycyjna Potrawa Wigilijna i Tradycyjny Wypiek Bożonarodzeniowy, a jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego.  W ramach konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie tradycyjną potrawę wigilijną lub tradycyjny wypiek bożonarodzeniowy oraz zaprezentować na zdjęciach gotowy produkt. W każdej z kategorii przewidziano nagrody finansowe: 1 000 zł, 750 zł i 500 zł oraz upominki rzeczowe dla wyróżnionych osób.   Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie przygotuj tradycyjną potrawę wigilijną lub wypiek bożonarodzeniowy, zrób zdjęcia i wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. Pamiętaj, aby używać produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego. Termin nadsyłania prac upływa 1 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00.  Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem Konkursu. W przypadku pytań prosimy o kontakt: konkurs.rolnictwo@lodzkie.pl lub tel.: 42 663 35 62; 42 291 97 46; 42 291 97 67. Wojewódzki Konkurs Bożonarodzeniowy - 2021 dla pełnoletnich mieszkańców z województwa łódzkiego (lodzkie.pl)

05.11.2021

Wojewódzki Konkurs Bożonarodzeniowy - 2021 dla pełnoletnich mieszkańców z województwa łódzkiego

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach: Tradycyjna Potrawa Wigilijna i Tradycyjny Wypiek Bożonarodzeniowy, a jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego.W ramach konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie tradycyjną potrawę wigilijną lub tradycyjny wypiek bożonarodzeniowy oraz zaprezentować na zdjęciach gotowy produkt. W każdej z kategorii przewidziano nagrody finansowe:1 000 zł, 750 zł i 500 zł oraz upominki rzeczowe dla wyróżnionych osób. Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie przygotuj tradycyjną potrawę wigilijną lub wypiek bożonarodzeniowy, zrób zdjęcia i wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. Pamiętaj, aby używać produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego. Termin nadsyłania prac upływa 1 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00.Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem Konkursu.W przypadku pytań prosimy o kontakt: konkurs.rolnictwo@lodzkie.pl lub tel.: 42 663 35 62; 42 291 97 46; 42 291 97 67.Wojewódzki Konkurs Bożonarodzeniowy - 2021 dla pełnoletnich mieszkańców z województwa łódzkiego (lodzkie.pl)

Czytaj więcej...

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych 6-10 lat i 11-15 lat, a jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego.  W ramach konkursu uczestnicy wykonują Tradycyjne Pierniki Świąteczne wraz z własnoręcznym zdobieniem oraz prezentują na zdjęciach gotowy produkt. Dla laureatów i osób wyróżnionych przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.   Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie przygotuj pod opieką osoby dorosłej tradycyjne pierniki świąteczne, zrób zdjęcia i wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. Pamiętaj, aby używać produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego.  Termin nadsyłania prac upływa 1 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem Konkursu. W przypadku pytań prosimy o kontakt: konkurs.rolnictwo@lodzkie.pl  lub tel.: 42 663 35 62; 42 291 97 46; 42 291 97 67.  Wojewódzki Konkurs pn. „Tradycyjne Pierniki Świąteczne – 2021” (lodzkie.pl)

05.11.2021

Wojewódzki Konkurs pn. „Tradycyjne Pierniki Świąteczne – 2021”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych 6-10 lat i 11-15 lat, a jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego.W ramach konkursu uczestnicy wykonują Tradycyjne Pierniki Świątecznewraz z własnoręcznym zdobieniem oraz prezentują na zdjęciach gotowy produkt.Dla laureatów i osób wyróżnionych przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.  Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie przygotuj pod opieką osoby dorosłej tradycyjne pierniki świąteczne, zrób zdjęcia i wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. Pamiętaj, aby używać produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego.Termin nadsyłania prac upływa 1 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00.Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem Konkursu.W przypadku pytań prosimy o kontakt: konkurs.rolnictwo@lodzkie.pl lub tel.: 42 663 35 62; 42 291 97 46; 42 291 97 67.Wojewódzki Konkurs pn. „Tradycyjne Pierniki Świąteczne – 2021” (lodzkie.pl)

Czytaj więcej...

Serwis internetowy ePodatki adresowany jest do osób fizycznych, które chcą przeglądać swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy. Decyzje wymiarowe oraz zmieniające wymiar podatków zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2018 poz. 800 ze zm.) doręczane są w formie papierowej bądź przez system ePuap. Usługa ePodatki stanowi dodatkową formę wglądu podatnika do swoich zobowiązań wobec gminy. Dzięki usłudze użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Prezentowane informacje dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto, usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń księgowych podatków i opłat. W przyszłości bezpośrednio z systemu internetowego ePodatki będzie można regulować swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy. https://ugujazd.epodatnik.info/

04.11.2021

ePodatki

Serwis internetowy ePodatki adresowany jest do osób fizycznych, które chcą przeglądać swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy. Decyzje wymiarowe oraz zmieniające wymiar podatków zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2018 poz. 800 ze zm.) doręczane są w formie papierowej bądź przez system ePuap. Usługa ePodatki stanowi dodatkową formę wglądu podatnika do swoich zobowiązań wobec gminy. Dzięki usłudze użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Prezentowane informacje dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto, usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń księgowych podatków i opłat. W przyszłości bezpośrednio z systemu internetowego ePodatki będzie można regulować swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy.https://ugujazd.epodatnik.info/

Czytaj więcej...

W związku z wdrożeniem nowych rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, uprzejmie informujemy o planowanym przez Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji całkowitym zablokowaniu dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników na dzień 5 listopada od godz. 12:00.   Oznacza to, iż dnia 05 listopada 2021 r. nie będzie możliwe załatwienie spraw w Urzędzie Gminy w Ujeździe związanych z: złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego, odebraniem nowego dowodu osobistego, ustaleniem kodów PIN do certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym, zgłoszeniem utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, zgłoszeniem zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym, zgłoszeniem nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.  Wznowienie załatwienia powyższych spraw będzie ponownie możliwe w dniu 8 listopada 2021 r. od godz. 8:00. Od 8 listopada 2021 roku przyjmowane będą nowe wnioski o wydanie dowodu osobistego. Do warstwy graficznej powróci podpis posiadacza dowodu, a w warstwie elektronicznej dowodów osobistych zamieszczane będą odciski palców. Będzie to podobna procedura do tej, która ma miejsce przy wydawaniu paszportów. Odciski palców będą pobierane od każdej osoby powyżej 12. roku życia, dlatego nie będzie już możliwości elektronicznego wnioskowania o wydanie dowodu osobistego. Opcja składania wniosku przez internet będzie możliwa u dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia. Wprowadzane zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów ustawy o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157. Nowe regulacje mają na celu poprawę zabezpieczeń wydawania dowodów osobistych i ich obiegu w całej Unii Europejskiej. Wszystkie dowody osobiste wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność do terminów w nich określonych. Wobec czego nie ma podstawy prawnej do wymiany dowodu który obecnie posiadamy.   Za utrudnienia przepraszamy.

03.11.2021

Informacja dot. dowodów osobistych

W związku z wdrożeniem nowych rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, uprzejmie informujemy o planowanym przez Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji całkowitym zablokowaniu dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników na dzień 5 listopada od godz. 12:00. Oznacza to, iż dnia 5 listopada 2021 r. nie będzie możliwe załatwienie spraw w Urzędzie Gminy  w Ujeździe związanych z:złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego,odebraniem nowego dowodu osobistego,ustaleniem kodów PIN do certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym,zgłoszeniem utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,zgłoszeniem zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym,zgłoszeniem nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.Wznowienie załatwienia powyższych spraw będzie ponownie możliwe  w dniu 8 listopada 2021 r. od godz. 8:00.Od 8 listopada 2021 roku przyjmowane będą nowe wnioski o wydanie dowodu osobistego. Do warstwy graficznej powróci podpis posiadacza dowodu, a w warstwie elektronicznej dowodów osobistych zamieszczane będą odciski palców. Będzie to podobna procedura do tej, która ma miejsce przy wydawaniu paszportów.Odciski palców będą pobierane od każdej osoby powyżej 12. roku życia, dlatego nie będzie już możliwości elektronicznego wnioskowania o wydanie dowodu osobistego. Opcja składania wniosku przez internet będzie możliwa u dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia.Wprowadzane zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów ustawy o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157. Nowe regulacje mają na celu poprawę zabezpieczeń wydawania dowodów osobistych i ich obiegu w całej Unii Europejskiej.Wszystkie dowody osobiste wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność do terminów w nich określonych. Wobec czego nie ma podstawy prawnej do wymiany dowodu który obecnie posiadamy.  Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

HARMONOGRAM OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE UJAZD  11 listopada 2021 r. 10:30 Złożenie kwiatów w miejscach pamięci 11:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Św. Wojciecha w Ujeździe   Obchody Święta Niepodległości w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe:  16:00 ''Pomnik wzniesiony piosenką'' - recital dzieci i młodzieży z grupy wokalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe 16:30 ''Rok 1921. O rząd i granice'' - wprowadzenie do wystawy pamiątek z pierwszych lat niepodległości –       Grzegorz Świetlik, Prezes SGRPZM 16:45 ''Bez wolności trudno żyć'' - koncert chóru AMBITUS 17:15 Zwiedzanie wystaw: ''Rok 1921. O rząd i granice'' oraz ''Archiwa Rodzinne. Dziedzictwo - pamięć - przyszłość''

02.11.2021

Święto Niepodległości w Gminie Ujazd

HARMONOGRAM OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE UJAZD11 listopada 2021 r.10:30 Złożenie kwiatów w miejscach pamięci11:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Św. Wojciecha w Ujeździe Obchody Święta Niepodległości w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe: 16:00 "Pomnik wzniesiony piosenką" - recital dzieci i młodzieży z grupy wokalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe 16:30 "Rok 1921. O rząd i granice" - wprowadzenie do wystawy pamiątek z pierwszych lat niepodległości –             Grzegorz Świetlik, Prezes SGRPZM 16:45 "Bez wolności trudno żyć" - koncert chóru AMBITUS 17:15 Zwiedzanie wystaw: "Rok 1921. O rząd i granice" oraz "Archiwa Rodzinne. Dziedzictwo - pamięć - przyszłość" 

Czytaj więcej...

przerwa w dostawie energii elektrycznej

28.10.2021

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 4.11.2021 - 10.11.2021

Tomaszów Maz., 26.10.2021r. CD6/40/2021   Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:   2021-11-02 08:00 - 15:00 Glina             2021-11-04 08:00 - 15:00 i 2021-11-05 08:00 -15:00                              Kwiatkówka ul. Górna; ul. Kwiatowa             2021-11-05 08:00 - 17:00 Marianka Luboszewy Dąbrowa Nowy Glinnik             2021-11-08 08:00 - 15:00 Ujazd ul. Łąkowa; ul. Brzozowa; ul. Sosnowa             2021-11-08 08:00 - 15:00 Zakościele             2021-11-09 08:00 - 16:00 Golesze Małe Lubiaszów Nowy                         

Czytaj więcej...

konsultacje

27.10.2021

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok

Zarządzenie nr 155/2021 Wójta Gminy Ujazd z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok" - PDF Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18 października 2021 roku dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok - PDF Projekt Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok - PDF FORMULARZ KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok - DOCX Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu Danych Osobowych - PDF

Czytaj więcej...

KONSUTLACJE

27.10.2021

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Gmina Ujazd dla Seniorów na rok 2022

Zarządzenie nr 161/2021 - PDF Zarządzenie nr 162/2021 - PDF Formularz konsultacji Gmina Ujazd dla Seniorów na rok 2022 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - DOCX Ankieta konsultacyjna Gmina Ujazd dla Seniorów na rok 2022 MIESZKAŃCY - DOCX 

Czytaj więcej...

konsultacje

27.10.2021

Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

Zarządzenie nr 163/2021 - PDFZarządzenie nr 164/2021 - PDFFormularz konsultacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - DOCXAnkieta konsultacyjna Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 MIESZKAŃCY - DOCX

Czytaj więcej...

logo powiatowej rady działalności pożytku publicznego

27.10.2021

Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Tomaszowie Maz. ogłosił nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. Termin naboru: 26 października 2021 r. - 16 listopada 2021 r.  Szczegóły naboru dostępne są pod linkiem: https://www.powiat-tomaszowski.pl/aktualnosci/5516-ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-tomaszowie-mazowieckim.htmlKarta zgłoszeniowa kandydata na członka - DOCX

Czytaj więcej...

W ramach obchodów października - miesiąca profilaktyki raka piersi Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zaplanował szereg działań poświęconych promocji i profilaktyce zdrowia dla mieszkańców województwa łódzkiego. Prowadzone są badania mammograficzne dla kobiet czy instruktaże samobadania piersi, którym towarzyszy dystrybucja materiałów o tematyce prozdrowotnej. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi mieszkańców naszego województwa na znaczenie profilaktyki, nie tylko raka piersi, ale innych schorzeń zagrażających życiu.                                        W dniach 1 i 2 października br. przeprowadzono ww. działania w Łodzi. Kolejne przedsięwzięcia zaplanowano zgodnie z poniższym harmonogramem.                  ¾  7 października 2021 r. - miejsce: Osiedle Widok w Skierniewicach, ul. Norwida 3, 96-100 Skierniewice, w godz. 9.00-16.00, ¾  18 października 2021 r.- miejsce: parking przy Amfiteatrze Miejskim, ul. Narutowicza 7, 97-300 Piotrków Trybunalski, w godz. 10.00-16.00, ¾  23 października 2021 r. – miejsce: przed Miejskim Zespołem Przychodni Rejonowych w Zgierzu, ul. Łęczycka 24 a, 95-100 Zgierz, w godz. 10.00-16.00, ¾  29 października 2021r. – miejsce: przed Urzędem Miasta w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, w godz.-10.00-16.00.

18.10.2021

Badania mammograficzne

W ramach obchodów października - miesiąca profilaktyki raka piersi Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zaplanował szereg działań poświęconych promocji i profilaktyce zdrowia dla mieszkańców województwa łódzkiego. Prowadzone są badania mammograficzne dla kobiet czy instruktaże samobadania piersi, którym towarzyszy dystrybucja materiałów o tematyce prozdrowotnej. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi mieszkańców naszego województwa na znaczenie profilaktyki, nie tylko raka piersi, ale innych schorzeń zagrażających życiu.                                                                                W dniach 1 i 2 października br. przeprowadzono ww. działania w Łodzi. Kolejne przedsięwzięcia zaplanowano zgodnie z poniższym harmonogramem.                                   29 października 2021r. – miejsce: przed Urzędem Miasta w Sieradzu,  Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, w godz.-10.00-16.00.

Czytaj więcej...

inspekcja weterynaryjna

15.10.2021

Kontrola w gospodarstwach mleczarskich

Czytaj więcej...

spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w ramach cyklu

14.10.2021

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w ramach cyklu ''Europa bliżej Ciebie''

Czytaj więcej...

19 października 2021 r. w godz. 10:00 – 13:00 odbędzie się organizowane przez Łódzki Oddział Regionalny #ARiMR szkolenie online dla rolników i doradców, którego tematem będą

14.10.2021

"Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - zasady ubiegania się o wsparcie w ramach działania 5.1"

19 października 2021 r. w godz. 10:00 – 13:00 odbędzie się organizowane przez Łódzki Oddział Regionalny #ARiMR szkolenie online dla rolników i doradców, którego tematem będą "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - zasady ubiegania się o wsparcie w ramach działania 5.1".Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić chęć udziału na adres mailowy: malgorzata.adamska1@arimr.gov.pl do dnia 17.10.2021 r.Spotkanie jest organizowane w formie on-line, na żywo w aplikacji Teams. Dzień przed spotkaniem, każda osoba zainteresowana otrzyma link do spotkania.Szczegóły dot. wsparcia w ramach 5.1: https://www.gov.pl/…/inwestycje-zapobiegajace-zniszczeniu-p…

Czytaj więcej...

konsultacje

14.10.2021

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2022-2030

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2022-2030 - PDFStrategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2022-2030 - PDFZarządzenie nr 152/2021 Wójta Gminy Ujazd z dnia 12 października 2021 r. - PDFFormularz zgłaszania uwag - DOCX

Czytaj więcej...

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w dniu 14.10.2021 r. od godz. 08:00-15:00 w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach: Ujazd ul. Antolin, Skrzynki 101-118, Przesiadłów 2, 93-98, dz. 498/1, 482, 495.

11.10.2021

Przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w dniu 14.10.2021 r. od godz. 08:00-15:00  w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach: Ujazd ul. Antolin, Skrzynki 101-118, Przesiadłów 2, 93-98, dz. 498/1, 482, 495.

Czytaj więcej...

bezpłatna mammografia

08.10.2021

Październik – miesiąc walki z rakiem piersi!

Przyczyny powstawania raka piersi wciąż są nieznane, a możliwości zapobiegania niewielkie. Nowotwór na początku nie boli i przebiega bezobjawowo, dlatego jest tak niebezpieczny. Często gdy kobiet zgłaszają się do lekarza choroba jest już w stopniu zaawansowanym. Dlatego skorzystaj z bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiety w wieku 50-69 (bez konieczności umawiania; rezerwacja godziny dla chętnych pod numerami: 42 254 64 10, 517 544 004).Możesz wziąć ponadto udział w instruktażu samobadania piersi z wykorzystaniem dedykowanych fantomów prowadzony przez pracowników Wydziału Zdrowia ŁUW w Łodzi. Specjalny mammobus z doświadczoną kadrą wyruszył w trasę po naszym województwie. Będziemy w: 18 października - parking przy Amfiteatrze Miejskim, ul. Narutowicza 7, 97-300 Piotrków Trybunalski, w godz. 10.00-16.00,23 października - przed Miejskim Zespołem Przychodni Rejonowych w Zgierzu, ul. Łęczycka 24 a, 95-100 Zgierz, w godz. 10.00-16.00,29 października - przed Urzędem Miasta w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, w godz.-10.00-16.00.Mammografia jest badaniem, które za pomocą promieni rentgenowskich pozwala wykryć raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju, gdy możliwe jest skuteczne leczenie. Badaj się i zatroszcz się o swoją przyszłość, bo jesteś kobietą!Więcej informacji tutaj.

Czytaj więcej...