06.12.2023

Burmistrz ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu '' Gmina Ujazd dla seniorów na 2024 rok''

OgłoszenieZarządzenie 212/2023ProgramAnkieta

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

06.12.2023

Burmistrz ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

OgłoszenieZarządzenie 211/2023ProgramAnkieta

Czytaj więcej...

Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL.

16.11.2023

Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL.

Od 17 listopada 2023 r. będzie możliwe zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL elektronicznie - także przy użyciu aplikacji mObywatel - lub osobiście w siedzibie dowolnej gminy. PESEL zastrzec będzie można też w placówce bankowej oraz na poczcie. Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM.Uwaga! Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, w związku ustawą  z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023. poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.Usługa Zastrzeż PESEL umożliwi obywatelom: Zastrzeżenie numeru PESEL. Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL. Ustawienie automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL. Sprawdzenie historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne. Podgląd historii zmian statusu. 

Czytaj więcej...

Wyniki konsultacji projektu

15.11.2023

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok2024 – pdf. 460 KB

Czytaj więcej...

ŚNIADANIA BIZNESOWE w ramach konsultacji społecznych

10.11.2023

Śniadania biznesowe w ramach konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego „RSI Łódzkie 2030+”

Mamy nadzieję spotkać się z Państwem podczas śniadań biznesowych organizowanych w naszym województwie.14 listopada (wtorek) Skierniewice, Hotel Dworek, ul. Józefa Piłsudskiego 2421 listopada (wtorek) Sieradz, Restauracja Marusia, plac Wojewódzki 328 listopada (wtorek) Piotrków Trybunalski, Hotel Mercure, al. Armii Krajowej 22CW programie wydarzeń:Konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego „RSI Łódzkie 2030+”Doradztwo przedstawicieli Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego      NetworkingPoczęstunek i kawa Rejestracja: https://forms.gle/8CpoPaz4iM1wfVqx9 lub na miejscu przed wydarzeniem. Szczegóły: www.innowacje.lodzkie.plOrganizator: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi  Liczymy na Państwa obecność! https://www.facebook.com/photo/?fbid=302459852736700&set=a.131195576529796   

Czytaj więcej...

Czyste powietrze uwaga

02.11.2023

W trosce o benificjentów programu "Czyste powietrze" - uwrażliwienie na nieuczciwych wykonawców.

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowywanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prosi o zachowanie ostrożności przy podpisywaniu umów z firmami realizującymi wymianę źródeł ciepła bądź termomodernizacji. Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach realizacji przedsięwzięcia na własne ryzyko. Co powinno wzbudzić niepokój przy podpisaniu umowy? Przede wszystkim oferta „darmowego” urządzenia oraz perspektywa szybkiego montażu, brak wiarygodnych  informacji o firmie oraz jej przedstawicielu. Dlatego przed podpisaniem umowy z wykonawcą warto zrobić lokalne rozeznanie na rynku, wśród znajomych, rodziny bądź udać się do Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze, który mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Kościelnej 24 w Referacie Ochrony Środowiska i Klimatu pokój nr 8. Tel.: (44) 719 23 79. Załącznik:Uwaga na nieuczciwych wykonawców - pdf, 1 MB

Czytaj więcej...

KONSULTACJE projektu Programu współpracy Gminy Ujazd

26.10.2023

KONSULTACJE projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

ZARZĄDZENIE Nr185/2023 BURMISTRZA UJAZDU z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Program współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok - pdf, 400 KB OGŁOSZENIE BURMISTRZA UJAZDU z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Program współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024rok - pdf, 660 KB Projekt Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok - pdf, 4,55 MB Formularz konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok - docx, 44 KB KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w związku z prowadzeniem konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok - pdf, 116 KB

Czytaj więcej...

12.10.2023

Dwie nowe komisje wyborcze!

Uwaga mieszkańcy Sangrodza, Przesiadłowa, Ojrzanowa i Tobiasz! W związku ze zmianami kodeksu wyborczego utworzono dwa nowe obwody głosowania: Obwód Głosowania Nr 9 w Sangrodzu dla mieszkańców miejscowości Sangrodz, z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej przy ul. Wspólnej 4; Obwód Głosowania Nr 10 w Przesiadłowie dla miejscowości Przesiadłów, Ojrzanów, Tobiasze, z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej (OSP) Przesiadłów 31. Pozostałe adresy komisji bez zmian. Wykaz wszystkich poniżejWykaz obwodów głosowania w Gminie Ujazd - docx,

Czytaj więcej...

IX Tomaszowski Rajd Pieszy szlakiem rodu Ostrowskich.

10.10.2023

IX Tomaszowski Rajd Pieszy szlakiem rodu Ostrowskich.

W dniu 07 października 2023 roku już po raz dziewiąty członkowie Wojskowego Koła PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego zrzeszonego w Oddziale Łódzkim PTTK im. Jana Czeraszkiewicza oraz sympatycy ze środowiska wojskowego wyruszyli na Tomaszowski Rajd Pieszy, którego trasa w tym roku poprowadzona została „Szlakiem rodu Ostrowskich po ziemi tomaszowskiej” w ramach hasła programowego PTTK  „Wędruj z nami!” Na stacji PKP Skrzynki rozpoczęła się tegoroczna trasa piesza rajdu, która najpierw poprowadzona została w kierunku Osiedla Niewiadów. Tam grupa na początku zwiedziła  nowoczesny kompleks rekreacyjny Akademii Sportu z ekologicznym basenem, w którym woda nie jest chlorowana, ale filtrowana w sposób naturalny. Następnie na Placu Konstytucji 3 Maja, przy tablicy poświęconej Tomaszowi Adamowi hrabiemu Ostrowskiemu herbu Rawicz, turyści zapoznani zostali z historią miasta i gminy Ujazd oraz powstania miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Dodatkową atrakcja były podziwiane przez wszystkich najnowsze murale, które powstały w tym roku: „85 lat Osiedla Niewiadów” przedstawiający historię osiedla opowiedzianą symbolami wskazanymi przez mieszkańców oraz „100-lecie produkcji na rzecz obronności państwa polskiego” związany  ze 100-leciem rozpoczęcia produkcji zbrojeniowej w fabryce Nitrat w Niewiadowie. Potem turyści udali się w kierunku Ujazdu, gdzie najpierw zwiedzili klasycystyczny młyn wodny na rzece Piasecznica. Zaraz potem obejrzeli barokowy kościół św. Wojciecha z XVIII wieku wraz z przylegającą kryptą rodziny Ostrowskich, gdzie m. in. spoczywa Antoni Jan hrabia Ostrowski, założyciel miasta Tomaszowa Mazowieckiego. W 2022 roku, z okazji 240. rocznicy urodzin Antoniego hr. Ostrowskiego, na ścianie krypty odsłonięta została odsłonięta nowa tablica epitafijna. Kolejnym elementem rajdu był zespół pałacowo – parkowy z XIX wieku. Tam najpierw uczestnicy rajdu zwiedzili Pałac Antoniego Ostrowskiego z 1812 r., który został wzniesiony na XV-wiecznych fundamentach zamku, wielokrotnie przebudowywany w XIX i XX wieku. Obecnie dzięki staraniom prywatnego właściciela, lokalnego przedsiębiorcy, pałac powoli zostaje przywracany do stanu pierwotnego. Następnie odbyli spacer po przylegającym do pałacu parku krajobrazowym, w którym znajdują się z egzotyczne drzewa takie jak platany i oliwki, w kierunku bramy parkowej z niedźwiedziami. Na zakończenie tej części rajdu grupa chodziła po centrum Ujazdu zwiedzając Plac Tadeusza Kościuszki wraz z jego pomnikiem oraz fontanną i studnią oraz Plac Wolności, po czym autobusem PKS udał się do Tomaszowa Mazowieckiego. W trakcie ostatniej części rajdu po Tomaszowie Mazowieckim uczestnicy obejrzeli z zewnątrz modernistyczny Ratusz Miejski z 1927 r. oraz Grób Nieznanego Żołnierza, po czym udali się na zwiedzanie letniego Pałacu Ostrowskich, również z 1812 r., gdzie obecnie mieści się Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego. Tam obejrzeli wystawy stałe muzeum oraz poznali historię związku powstania miasta z rodziną Ostrowskich. Ostatnim elementem rajdu było rozwiązanie i wręczenie nagród za quiz o Ziemi Tomaszowskiej. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w następnym roku w Jubileuszowym X Tomaszowskim Rajdzie Pieszym związanym z obchodzoną 130. rocznicą urodzin Juliana Tuwima.Tekst: Marcin ReczyckiFoto: Agnieszka Królikowska (AK), Hubert Wysocki (HW) Projekt znaczku rajdowego: Marcin Reczycki

Czytaj więcej...

bezpłatny transpart

05.10.2023

Bezpłatny transport na wybory w dniu 15 października 2023 roku

15 października odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum krajowe. Aby ułatwić możliwość wzięcia udziału w wyborach, Gmina Ujazd uruchomi linie autobusowe, które będą podwozić do niektórych lokali wyborczych mieszkańców. Poniżej zamieszczamy rozkłady jazdy dla każdej linii  do pobrania lub wydrukowania. Rozkłady jazdy będą też wywieszone na tablicach sołeckich.Rozkłady jazdy - docx

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 146 w Ujeździe z dnia 4 wrzesnia 2023 roku.

22.09.2023

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 146 w Ujeździe z dnia 4 września 2023 roku.

OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 146 w Ujeździe z dnia 4 września 2023 r.Na podstawie § 14 ust.3 Uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 146 w Ujeździe zawiadamia członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego , że w okręgu wyborczym Nr 146 w Ujeździe w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w w/w okręgu wyborczym, głosowania nie przeprowadza się. Za wybranych członków Rady Powiatowej Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów: 1. Mariusz Jacek Kotynia - Okręg Wyborczy Nr 146 w Ujeździe, 2. Marcin Łukasz Szydłowski - Okręg Wyborczy nr 146 w Ujeździe.

Czytaj więcej...

Internet.gov.pl

20.09.2023

Internet.gov.pl

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może: sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;

Czytaj więcej...

Dożynki, sponsorzy

08.09.2023

Podziękowanie dla sponsorów

Burmistrz Ujazdu Artur Pawlak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz WilkowskiPIĘKNIE DZIĘKUJĄ za udzielone wsparcie przy organizacji wydarzenia „DNI UJAZDU – ŚWIĘTO MIASTA – DOŻYNKI 2023” 2-3 września 2023 r.Podziękowania kierują do: - F.P.H. Export - Import Stanisław i Grażyna Najder - KOWR – Dyr. Janusz Ciesielski dofinansowanie Projektu „Ujezdzkie Dożynki” - F.P.H. „Karczewski” Marian Karczewski - Olikorn-Drób Karczewscy Sp. j. - Eurobox Polska Sp. z o.o. - GREEN FARM Borysławski Dariusz, Borysławski Konrad Sp. j. - EUROGLAS Polska Sp. z o.o. - KREISEL Technika Budowlana sp. z o.o. - CEL-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE S.C. Henryk Magiera, Paweł Magiera - AGROSKŁAD Sp. z o.o. - Zakład Pogrzebowy MAJ Tomasz Maj - Firma RESZKA Szymon Agnieszka i Wojciech Reszka S.C. - KIKGEL Sp. z o.o. - Compagra Sp. z o.o. - MOTO-ROZPĘD ROZPĘDOWSKI Sp. K. - Eurobruk Firma Marusik Jarosław Marusik - Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej - Firma Usługowo - Handlowa - "ISZAS" Ireneusz Knap - LAKIER – SERWIS Tomasz Owczarek - POSIADALO Sp. z o.o. Sp. k. - HURTOWNIA ART PRZEMYSŁOWYCH Duszyński K. Wawrzyniak A. Duszyńska L. Wawrzyniak B. Sp. j. - Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. - F.H. Tadeusz Najder - SKLEP OBUWNICZY Banaszek Bożena - Kwiaciarnia Marzena – Marzena Lasota - PPHU Gramel Grad Elżbieta - Marek Grad - Euro Płot Sp. z o.o. - F.U. "Tomasz" Tomasz Łącki

Czytaj więcej...

Dożynki 2023

01.09.2023

3 września 2023 r. - Dożynki w Gminie Ujazd

Burmistrz Ujazdu Artur Pawlak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe Grzegorz Wilkowski serdecznie zapraszają na Dożynki 2023, które odbędą się 3 września w Zespole Pałacowo - Parkowym w Ujeździe.Program Dożynek:12:00 - Msza święta w Kościele p.w Św. Wojciecha w Ujeździe13:30 - Część obrzędowa, przekazanie wieńców ( Zespół Parkowo - Pałacowy w Ujeździe)15:30 - Blok artystyczny 18:00 - PECTUS - Gwiazda wieczoruAtrakcje: dmuchańce, strefa gastronomiczna

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Fesiwal Drobiu 3 września w Uniejowie.

30.08.2023

Ogólnopolski Fesiwal Drobiu 3 września w Uniejowie.

Dlaczego warto, by polskie mięso drobiowe jak najczęściej gościło na naszych stołach? Skąd bierze się jego wysoka jakość i jakie pyszne dania wyczarować można z drobiu? Tego będzie można dowiedzieć się w dniach 2-3 września w Uniejowie, gdzie odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Drobiu. Dla przedstawicieli branży przygotowano w sobotę konferencję z udziałem ekspertów, a dla wszystkich niedzielny event z pokazami, degustacjami i koncertem gwiazd: Feel, Kombii i PapaD. Wydarzenie przygotowywane przez Stowarzyszenie Innowatorów Wsi adresowane jest zarówno do hodowców i przetwórców mięsa drobiowego, jak i do wszystkich miłośników dobrej kuchni i rodzinnej zabawy przy muzyce.Pierwszego dnia Festiwalu odbędzie się konferencja branżowa z udziałem krajowych ekspertów – reprezentantów Krajowej Rady Drobiarstwa, SGGW w Warszawie, Uniwersytetów Przyrodniczych w Siedlcach i Wrocławiu czy Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii. Drugi dzień Festiwalu to otwarta dla wszystkich impreza plenerowa, wypełniona atrakcjami. W programie między innymi: prezentacje wystawców, w tym maszyn i urządzeń, degustacje potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz pokaz umiejętności szefów kuchni i mistrzów w przyrządzaniu mięs – braci Budnik. Nie zabraknie działań edukacyjnych, w tym prelekcji na temat walorów smakowych i odżywczych mięsa drobiowego czy porad dietetyków, a także rodzinnej strefy z atrakcjami dla najmłodszych. Kulminacją festiwalu będzie  koncert z udziałem zespołów FEEL, Kombii i Papa D. Festiwal odbędzie się w Uniejowie (na terenach zielonych przylegających do term). Dla festiwalowej publiczności wstęp na wydarzenie jest wolny. Szczegóły wydarzenia znaleźć można na stronie: www.festiwaldrobiu.pl.Organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Drobiu jest Stowarzyszenie Innowatorów Wsi będące ogólnokrajową organizacją zrzeszającą producentów rolnych i przetwórców produktów rolno-spożywczych. Projekt został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Czytaj więcej...

Informacja dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne do 5ha.

29.08.2023

Informacja dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne do 5ha.

Informacja dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne do 5ha.Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne do 5ha użytków rolnych do końca sierpnia mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać przyznana rolnikom:posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r.i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi takich rolników). Kwota wsparcia wyniesie równowartość w złotych kwoty 225 EUR/ha (maksymalnie 1125 EUR na gospodarstwo). Jednocześnie rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw nadal będą uprawnieni do uzyskania:uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego orazwsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowo klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych. Każdy rolnik powinien ocenić, co jest bardziej opłacalne, tj. pozostanie przy wcześniejszym wniosku, czy - zamiast tego - otrzymanie płatności dla małych gospodarstw. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR:https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

Czytaj więcej...

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

28.08.2023

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W dniu 16 sierpnia 2023 r. ogłoszony został nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024, realizowany ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego. Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowegoministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dlajednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Czytaj więcej...

Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej - 24 września 2023 r.

24.08.2023

Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej - 24 września 2023 r.

Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej - 24 września 2023 r.Zgłaszanie i rejestrowanie  kandydatów na członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej przyjmuje Okręgowa Komisja Wyborcza w Ujeździe w dniach:1 września  2023 r. w godzinach od 9.00 do 14.004 września 2023 r. w godzinach od 10.00 do 15.00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Kościelna 24, pokój nr 7 - Referat Ochrony Środowiska i Klimatu.Informacje i dokumenty dla kandydatów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego dostępne są pod adresem: https://izbarolnicza.lodz.pl/content/wybory-do-izby-rolniczej-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-informacje-i-dokumenty-dla-kandydat%C3%B3w-do-rad

Czytaj więcej...

konsultacje

18.08.2023

Rewitalizacja obszaru Gminy Ujazd

Co to jest rewitalizacja?Rewitalizacja to najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową. Rewitalizacja literalnie oznacza przywrócenie do życia, jest procesem kompleksowych przemian wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu. Rewitalizacja to nie tylko remonty. Jej celem jest przywrócenie do życia zdegradowanego obszaru i uzupełnienie jego o nowe funkcje. Najprościej mówiąc jest to wprowadzenie takich zmian, dzięki którym będzie się lepiej żyło i pracowało. Rewitalizacja oznacza również pracę z ludźmi, oraz z lokalną społecznością, dlatego też jej powodzenie zależy od nas wszystkich: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych oraz instytucji kultury.GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI (GPR) – 2024-2030Trwają prace zmierzające do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2024-2030. Pierwszy etap prac polegający na wykonaniu diagnozy i określeniu granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz określeniu granic podobszarów został zakończony. Wynikiem czego jest podjęta przez Radę Miejską w Ujeździe uchwała nr LXIX/532/23 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. - pdfKolejnym etapem jest przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji. W toku prac nad uchwałą w dniach od 15 sierpnia do 14 września 2023 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne. Konsultacjom podlega projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, umożliwiając szeroki udział społeczeństwa.Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:-   formularza (tzw. e-formularza) do pobrania z: Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd: https://bip.ujazd.com.pl/groups/details/1736/projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030- Strony internetowej Gminy Ujazd: https://ujazd.com.pl/page/details/200/konsultacje-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030, -   poczty elektronicznej: umujazd@ujazd.com.pl2. Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą formularza do pobrania ze strony:https://ujazd.com.pl/page/details/200/konsultacje-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030 https://bip.ujazd.com.pl/groups/details/1736/projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030- oraz w kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe.Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć do dnia 14 września 2023r.-   w kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd;-   drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd,-   drogą elektroniczną na adres: umujazd@ujazd.com.pl3. Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu nr 601 997 773 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 2000 4. Spacer badawczy dnia 12 września 2023r. od godz. 1000, start – skwer przed Urzędem Miejskim w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd. Materiały do pobrania:Projekt uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2024 – 2030 - docx, Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ujazd- pdf, 2,09 MBMapa - jpg, 55.2 MB Formularz konsultacji  społecznych projektu gminnego programu rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2024-2030 - docx, 17,5 KB

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska pod tytułem ''Lokalne Ekopraktyki''.

18.08.2023

Zaproszenie do udziału w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska pod tytułem ''Lokalne Ekopraktyki''.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki,do udziału w którym serdecznie zapraszamy lokalne społeczności. Chcemy docenić najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane lokalnie w ciągu ostatniego roku.Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejskowiejskich.Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji.Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej ministerstwa, pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki.

Czytaj więcej...