stypendia

20.06.2024

Stypendia naukowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia

Do 15 lipca 2024 r. można składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe wnioski o stypendium naukowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, w działalności artystycznej oraz za osiągnięcia sportowe dla klas SP IV-VIII i szkół ponadpodstawowych. Poniżej dokumenty do pobrania:Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - pdf, Zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Ujazd w ramach realizacji Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - pdf,Wniosek o przyznanie uczniowi stypendium -docx, Oświadczenie dotyczące podstawowych danych identyfikacyjnych ucznia - docx, Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - docx

Czytaj więcej...

10.06.2024

Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe przyjmuje zgłoszenia do udziału w Module I i II Programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok.Moduł Idotyczy zapewnienia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich dla seniorów w wieku 60 lat i więcej, (odpłatnych w całości lub w części w zależności od posiadanego dochodu). W przypadku zainteresowania udziałem w Module I prosimy o zgłaszanie się wspólnie z osobą świadczącą pomoc sąsiedzkąModuł IIdotyczy poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych w wieku 60 lat i więcej poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” poprzez użyczenie opasek bezpieczeństwa i pokrycie kosztów abonamentu teleopiekiBliższych informacji udziela w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe pani Agnieszka Stoś oraz pani Anna Bukowska-Zeler. Nr telefonu kontaktowego 44 710-01-26, pokój nr 18.Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21.06.2024 rokuPlakat Pdf

Czytaj więcej...

winda

06.06.2024

Winda na sprzedaż

W związku z montażem nowej windy przy budynku Miejskiego Centrum Zdrowia w Ujeździe, zostaje wystawiona na sprzedaż dotychczas działająca winda do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Winda jest sprawna, spełnia wszystkie wymagania nadzoru technicznego, ma stosowne przeglądy, posiada księgę rewizyjną urządzenia technicznego. Więcej informacji pod nr tel. 44 719 2112 /14. 

Czytaj więcej...

28.05.2024

Profilaktyka zakażeń pneumokokowych dla osób 55-64 lata.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do skorzystania z programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób w wieku 55-64 lat z przewlekłą chorobą płuc z terenu województwa łódzkiego. W ramach programu przewidziane są szczepienia przeciw pneumokokom i edukacja zdrowotna. Przed każdym szczepieniem odbywa się badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia. Program jest w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego. Lp. Nazwa podmiotu leczniczego   Adres miejsca realizacji Programu Rejestracja do Programu 1 Medycyna Grabieniec Sp. z o.o.  w Łodzi   ul. Grabieniec 13, 91-140 Łódź   tel. 42 237 16 27 email: rejestracja@grabieniec.pl 2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej       CSK UM w Łodzi          ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, pokój nr 013 (parter, budynek A1) tel. 725 723 728 3 Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi   MCM Bałuty Przychodnia Zdrowia „Bydgoska”,  ul. Bydgoska 17/21, 91-036 Łódź   MCM Bałuty Przychodnia Zdrowia „Libelta”, ul. Libelta 16, 91-713 Łódź    MCM Bałuty Przychodnia Zdrowia „Murarska”,  ul. Murarska 4, 91-465 Łódź  MCM Bałuty Przychodnia Zdrowia „Nastrojowa”,  ul. Nastrojowa 10, 91-496 Łódź Telefony: 42 653 90 79 (ul. Bydgoska), 42 656 77 28 (ul. Libelta), 42 655 36 00 (ul. Murarska), 42 658 15 01 (ul. Nastrojowa), email: monitorowanie@mcmbaluty.pl 4 Szpital Powiatowy w Radomsku     Szpital Powiatowy w Radomsku, Poradnia Pulmonologiczna, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko tel. 44 685 47 22 elektronicznie na stronie www.szpital.biz.pl w zakładce Strona 2 z 2 „Dla pacjenta”, Medyczny portal Informacyjny 5 Centrum Medyczne ANMED sp. z o.o. w Pabianicach   ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3a, 95-200 Pabianice tel. 885 112 777 email: sekretariat@anmed.pl 6 Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu ul. Rokicińska 125, 95-020 Andrespol tel. 42 213 23 62, 605 145 149 7 "Poddębickie Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Poddębicach   ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice Gabinet Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc   tel. 43 828 81 70, 459-595-321  

Czytaj więcej...

22.05.2024

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 21 maja 2024 roku

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuję, że 20 maja 2024 r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stal Niewiadów złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Lato na basenie dla dzieci mieszkających na terenie gminy Ujazd, które nie uczęszczają do szkół z terenu gminy Ujazd” (załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia). 1. Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się na okres 7 dni:a)     w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd,b)     na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe,c)     na stronie internetowej Gminy Ujazd. 2. Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące ww. oferty wypełniając formularz uwag, w terminie 7 dni od dnia podania przedmiotowej oferty do publicznej wiadomości, tj. do 28 maja 2024 r. 3. Wypełniony formularz uwag, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia, można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe (pok. nr 7) Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu, niezależnie od daty stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: umujazd@ujazd.com.pl.  4. Uwagi, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu-pdf, 296,8 KBZałącznik Nr 1 – uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt.  ,,Lato na basenie dla dzieci mieszkających na terenie gminy Ujazd, które uczęszczają do szkół z terenu gminy Ujazd"Załącznik Nr 2 - formularz uwag zgłaszanych do uproszczonej oferty

Czytaj więcej...

„Buczy, brzęczy, bzyka. Czyja to muzyka? – poznajemy świat owadów”

16.05.2024

Buczy, brzęczy, bzyka. Czyja to muzyka? – poznajemy świat owadów

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza.

10.05.2024

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza.

Ogłoszenie Burmistrza UjazduBurmistrz Ujazdu ogłasza uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ujazd na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ujazd.Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynków mieszkalnych w granicach administracyjnych Gminy Ujazd.Dofinansowaniem może być objęta wyłącznie wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła:- kotły gazowe;- kotły na lekki olej opałowy;- piece zasilane prądem elektrycznym;- pompa ciepła;- kotły retortowe opalane granulatem drzewnym (pellet) 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012).Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła w budynku mieszkalnym objętym zgłoszeniem, zasilanego paliwem stałym lub biomasą. Dotacja będzie udzielana na podstawie udokumentowanych kosztów na zakup i montaż nowego źródła ciepła w wysokości:1. 8000,00 zł - pompy ciepła;2. 5000,00 zł - kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym;3. 4000,00 zł - kotły retortowe opalane granulatem drzewnym, tzw. pelletem;Otrzymana kwota będzie refundacją poniesionych kosztów, to znaczy, że najpierw należy zainwestować własne środki w wymianę pieca, a później, okazując faktury, otrzymamy zwrot poniesionych kosztów.Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w Urzędzie Miejskim, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd – pokój nr 5 (KANCELARIA), w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 06 maja 2024r. do 17 maja 2024r. O otrzymaniu dotacji będzie decydować kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.                                                              UWAGA!Wymiana starego pieca może odbyć się dopiero po zawarciu umowy z Gminą UjazdDokumenty do pobrania:1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami

Czytaj więcej...

02 maja 2024 r. Urząd Miejski będzie nieczynny

29.04.2024

02 maja 2024 r. Urząd Miejski będzie nieczynny

02 maja 2024 r. Urząd Miejski będzie nieczynny.Informujemy, że w najbliższy czwartek tj. 02 maja 2024 r.  Urząd Miejski w Ujeździe będzie nieczynny.Zarządzenie pdf.198 KB

Czytaj więcej...

Bezpłatne konsultacje Funduszy Europejskich

22.04.2024

Bezpłatne konsultacje Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje:przyjdź i zapytaj o dotację.26 kwietnia 2024 roku w godz. 12:00-14:30.Miejskie Centrum Kultury w Ujeździe, Osiedle Niewiadów 43.PIFE.Belchatow@lodzkie.pl+48 44 754 78 07, 690 600 586Znajdź najbliższy Punkt Informacyjny:www.pife.gov.plZnajdziesz nas także na FB: lodzkiepifePlakat.

Czytaj więcej...

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – akcja szczepienia lisów

15.04.2024

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – akcja szczepienia lisów

W okresie pomiędzy 18 a 26 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.Na terenie województwa łódzkiego akcja zostanie przeprowadzona w powiatach: opoczyńskim, rawskim, tomaszowskim, skierniewickim, łowickim, kutnowskim i łęczyckim (bez gminy Świnice Warckie) oraz zgierskim w gminie Głowno. Więcej informacji o sczepieniu, zachowaniu się w przypadku znalezienia szczepionki oraz zasadach wyprowadzania zwierząt domowych na tereny leśne można znaleźć w załącznikach.PlakatPostępowanieKomunikat

Czytaj więcej...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XXI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

15.04.2024

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XXI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

                                                                                              Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznegozaprasza do udziału w XXI edycjiOgólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo RolneOddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne o różnym profilu produkcji (także działy specjalne produkcji rolnej), których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład wojewódzkiej komisji konkursowej wejdą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący m.in. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i inne instytucje działające na rzecz rolników. Zastosowanie się do  rad przedstawicieli komisji przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.W dwudziestu dotychczasowych edycjach konkursu w całej Polsce udział wzięło ponad 24 tysięcy indywidualnych gospodarstw rolnych.Dla laureatów każdego z etapów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla zwycięzców etapu centralnego nagrodą jest ciągnik rolniczy.Zgłoszenia przyjmowane są do 25 kwietnia 2024 r. we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS w województwie łódzkim. Więcej informacji pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (43) 823 93 10, (44) 725 64 16 oraz na stronie internetowej www.gov.pl/krusPlakat-załącznik 

Czytaj więcej...

10.04.2024

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Ujeździe

Burmistrz Ujazdu ogłosił nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów w Referacie Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.   Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do dnia 24 kwietnia 2024 r. w kancelarii urzędu (pokój nr 5), można je również przesłać pocztą  na adres Urzędu Miejskie w Ujeździe, plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd. Szczegółowe informacje  o naborze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.ujazd.com.pl/pages/details/8547).

Czytaj więcej...

Projekt

12.04.2024

Buczy, brzęczy, bzyka. Czyja to muzyka? – poznajemy świat owadów

Czytaj więcej...

festiwal wielkanocny

27.03.2024

Festiwal Wielkanocny w Ujeździe

Pięknie i pysznie. Tak było na Festiwalu Wielkanocnym! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przepyszne potrawy, fantastyczne występy, ciekawe warsztaty i cudowną atmosferę!

Czytaj więcej...

Festiwal Kobiet

27.03.2024

Festiwal Kobiet w Ujeździe

We wszystkich wydarzeniach Tygodnia Kobiet wzięło udział blisko 1000 pań! Spotkanie w bibliotece, koncert Stachursky'ego, a na koniec niesamowity Festiwal Kobiet. Impreza ma ogromny potencjał i musimy ją powtórzyć! Panele dyskusyjne, podsumowujące całe wydarzenie, pozostawiły po sobie masę emocji, wniosków i przemyśleń. To był zaszczyt gościć u nas tak wspaniałe, niezależne i spełnione kobiety. Dziękujemy wszystkim dziewczynom, które brały udział w wydarzeniach, jesteście super, widzimy się za rok!

Czytaj więcej...

Konkursy KRUS dla dzieci rozpoczęte!

05.03.2024

Konkursy KRUS dla dzieci rozpoczęte!

Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem, miejscem zabawy i wypoczynku. Dbajmy o to by zapewnić bezpieczne warunki przebywania, wyjaśniać niebezpieczeństwa na jakie mogą być narażone oraz wskazywać sposoby ich unikania.W 2024 roku KRUS organizuje dwa konkursy dla dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. W związku z tym Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz z Placówkami Terenowymi przedstawia poniżej obie propozycje, które mogą wpłynąć na wzrost świadomości zarówno najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich jak i ich rodziców w aspekcie dbania o zdrowie w gospodarstwie rolnym. V Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie RolnymKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła V edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W województwie łódzkim organizatorami konkursu są: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi i Kuratorium Oświaty w Łodzi.Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci urodzone w latach 2009–2013, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.Tegoroczna edycja konkursu na rymowankę przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum 4 wersy) popularyzującej zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych przy wykorzystaniu treści i przekazu kampanii prewencyjnych KRUS. Przy tworzeniu konkursowych rymowanek dzieci powinny pamiętać o wykorzystaniu przynajmniej 6 słów, spośród: zdrowie, życie, projekt, wieś, rolnik, wypadek, choroba, profilaktyka, przyczyna, maszyna, bezpieczeństwo, rodzina. Regulamin konkursu został przesłany do wiejskich szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Jest także dostępny na stronie www.gov.pl/krusPracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 22 marca 2024 r. na adres e-mail: lodz@krus.gov.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: OR KRUS w Łodzi, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź (z dopiskiem Konkurs na rymowankę).Autorzy 3 najlepszych prac etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto, a ich rymowanki zostaną poddane ocenie na etapie centralnym.W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (42) 665 07 29 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: lodz@krus.gov.plXIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dziecipt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”Drugą propozycją, przygotowaną z myślą o uczniach wiejskich szkół podstawowych jest XIV edycja konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi”. Na terenie województwa łódzkiego organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi oraz Placówki Terenowe, a współorganizatorami przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, m.in. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Tegoroczne hasło cieszącego się rokrocznie dużym zainteresowaniem konkursu brzmi: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi sześć kampanii prewencyjnych, których założenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w pracach plastycznych biorących udział w XIV edycji konkursu:„Rola rolnika, by upadku unikał”„Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz"„Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”„Rolniku, nie daj się kleszczom!”„Kości i stawy też rolnika sprawy”„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.Termin nadsyłania prac plastycznych wraz z kartą zgłoszenia do najbliższej Placówki Terenowej KRUS mija 5 kwietnia 2024 roku. Regulaminy konkursu zostały przesłane do wiejskich szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Są także dostępne na stronie www.gov.pl/krusW przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (42) 665 07 29 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: lodz@krus.gov.pl. Informacje na temat konkursu można również uzyskać we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS w województwie łódzkim.Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez KRUS. Dzięki nim młodzi uczestnicy naszych propozycji mogą rozwijać swoje talenty i zdobyć atrakcyjne nagrody.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza.

01.03.2024

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza.

Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ujazd na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ujazd.Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynków mieszkalnych w granicach administracyjnych Gminy Ujazd.Dofinansowaniem może być objęta wyłącznie wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła:- kotły gazowe;- kotły na lekki olej opałowy;- piece zasilane prądem elektrycznym;- pompa ciepła;- kotły retortowe opalane granulatem drzewnym (pellet) 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012).Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła w budynku mieszkalnym objętym zgłoszeniem, zasilanego paliwem stałym lub biomasą. Dotacja będzie udzielana na podstawie udokumentowanych kosztów na zakup i montaż nowego źródła ciepła w wysokości:1. 8000,00 zł - pompy ciepła;2. 5000,00 zł - kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym;3. 4000,00 zł - kotły retortowe opalane granulatem drzewnym, tzw. pelletem;Otrzymana kwota będzie refundacją poniesionych kosztów, to znaczy, że najpierw należy zainwestować własne środki w wymianę pieca, a później, okazując faktury, otrzymamy zwrot poniesionych kosztów.Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w Urzędzie Miejskim, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd – pokój nr 5 (KANCELARIA), w godzinach pracy Urzędu,  w terminie od 1 marca 2024r. do 29 marca 2024r. O otrzymaniu dotacji będzie decydować kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.                                                                     UWAGA!Wymiana starego pieca może odbyć się dopiero po zawarciu umowy z Gminą UjazdDokumenty do pobrania:Pdf.1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami

Czytaj więcej...

''Bezpieczny Senior Bezpieczna Gmina''

29.02.2024

''Bezpieczny Senior Bezpieczna Gmina''

W dniu 23 lutego w Miejskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie w ramach projektu "Bezpieczny Senior Bezpieczna Gmina". Kilkadziesiąt osób z uwagą wysłuchało informacji przekazywanych między innymi przez przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Urzędu Miasta na temat potencjalnych zagrożeń, czyhających szczególnie na osoby starsze, między innymi w internecie. Przekazane zostały także instrukcje zachowania się w sytuacjach zagrożenia, zasady udzielania pierwszej pomocy, a także informacje na temat profilaktyki zdrowia.Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie.

Czytaj więcej...

28.02.2024

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Maz. dotyczące występowania ognisk grypy ptaków (HPAI)

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu tomaszowskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim przesyła informacje w sprawie zmniejszenia zagrożenia występowania tej choroby zakaźnej.  Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Maz.

Czytaj więcej...

otwarty konkurs ofert

21.02.2024

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 21 lutego 2024 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Ujazdu informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:•    kultury, sztuki, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości,•    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,•    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,który przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwałą Nr LXXX/604/23 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok.Realizacja zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach” powierzona zostanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Mostowej 2. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).Realizacja zadania publicznego pn.: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym” powierzona zostanie Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Stal Niewiadów z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).Realizacja zadania publicznego pn.: "Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki dziewcząt, piłki nożnej chłopców oraz tańca sportowego i akrobatyki na terenie sołectwa Ujazd, z uwzględnieniem ich udziału na imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym" powierzona zostanie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ORLIK przy Szkole Podstawowej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Rokicińska 6. Na realizację powyższego zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).Realizacja zadania publicznego pn.: „Lato na basenie” – dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe oraz jej absolwentów powierzona zostanie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ORLIK przy Szkole Podstawowej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Rokicińska 6. Na realizację powyższego zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 196.480,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).Realizacja zadania publicznego pn.: „Lato na basenie” – dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków oraz jej absolwentów powierzona zostanie Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Stal Niewiadów z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 107.520,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100).Realizacja zadania publicznego pn.: „Lato na basenie” – dla Seniorów powierzona zostanie Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Ujazd Cooltura z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 50.240,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100).OGŁOSZENIE Burmistrza Ujazdu z dnia 21 lutego 2024 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - pdf, 677KB

Czytaj więcej...