stypendia

20.06.2024

Stypendia naukowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia

Do 15 lipca 2024 r. można składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe wnioski o stypendium naukowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, w działalności artystycznej oraz za osiągnięcia sportowe dla klas SP IV-VIII i szkół ponadpodstawowych.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - pdf,

Zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Ujazd w ramach realizacji Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - pdf,

Wniosek o przyznanie uczniowi stypendium -docx,

Oświadczenie dotyczące podstawowych danych identyfikacyjnych ucznia - docx,

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - docxTagi: stypendia