10.06.2024

Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe przyjmuje zgłoszenia do udziału w Module I i II Programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok.

Moduł I


dotyczy zapewnienia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich dla seniorów w wieku 60 lat i więcej, (odpłatnych w całości lub w części w zależności od posiadanego dochodu). W przypadku zainteresowania udziałem w Module I prosimy o zgłaszanie się wspólnie z osobą świadczącą pomoc sąsiedzką

Moduł II


dotyczy poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych w wieku 60 lat i więcej poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” poprzez użyczenie opasek bezpieczeństwa i pokrycie kosztów abonamentu teleopieki

Bliższych informacji udziela w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe pani Agnieszka Stoś oraz pani Anna Bukowska-Zeler. Nr telefonu kontaktowego 44 710-01-26, pokój nr 18.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21.06.2024 roku

Plakat Pdf