Informacja dla mieszkańców na temat azbestu.

13.02.2024

Informacja dla mieszkańców na temat azbestu.

Burmistrz Ujazdu informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie w 2024 roku dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy.
Osoby zainteresowane odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Ujeździe pokój nr 7
(Ujazd, ul. Kościelna 24, w budynku „starego przedszkola”) w  terminie do 8 marca 2024 r.