Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL.

16.11.2023

Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL.

Od 17 listopada 2023 r. będzie możliwe zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL elektronicznie - także przy użyciu aplikacji mObywatel - lub osobiście w siedzibie dowolnej gminy. PESEL zastrzec będzie można też w placówce bankowej oraz na poczcie. Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM.


Uwaga!
Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, w związku ustawą  z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023. poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.


Usługa Zastrzeż PESEL umożliwi obywatelom:

  1. Zastrzeżenie numeru PESEL. 
  2. Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL. 
  3. Ustawienie automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL. 
  4. Sprawdzenie historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne. 
  5. Podgląd historii zmian statusu.