Czyste powietrze uwaga

02.11.2023

W trosce o benificjentów programu "Czyste powietrze" - uwrażliwienie na nieuczciwych wykonawców.

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowywanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prosi o zachowanie ostrożności przy podpisywaniu umów z firmami realizującymi wymianę źródeł ciepła bądź termomodernizacji. Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach realizacji przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Co powinno wzbudzić niepokój przy podpisaniu umowy? Przede wszystkim oferta „darmowego” urządzenia oraz perspektywa szybkiego montażu, brak wiarygodnych  informacji o firmie oraz jej przedstawicielu. Dlatego przed podpisaniem umowy z wykonawcą warto zrobić lokalne rozeznanie na rynku, wśród znajomych, rodziny bądź udać się do Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze, który mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Kościelnej 24 w Referacie Ochrony Środowiska i Klimatu pokój nr 8. Tel.: (44) 719 23 79.

Załącznik:

Uwaga na nieuczciwych wykonawców - pdf, 1 MB