Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 146 w Ujeździe z dnia 4 wrzesnia 2023 roku.

22.09.2023

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 146 w Ujeździe z dnia 4 września 2023 roku.

OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 146 w Ujeździe z dnia 4 września 2023 r.

Na podstawie § 14 ust.3 Uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 146 w Ujeździe zawiadamia członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego , że w okręgu wyborczym Nr 146 w Ujeździe w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w w/w okręgu wyborczym, głosowania nie przeprowadza się. Za wybranych członków Rady Powiatowej Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów:


1. Mariusz Jacek Kotynia - Okręg Wyborczy Nr 146 w Ujeździe,

2. Marcin Łukasz Szydłowski - Okręg Wyborczy nr 146 w Ujeździe.