17.06.2022

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu konkursu kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe wybrany został Pan Michał Adam PAJĄK, zam. Tomaszów Mazowiecki.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat szeroko zaprezentował swoją koncepcję autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe oraz właściwie przedstawiał swoją wiedzę i znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na oferowanym stanowisku.

 

                                                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                                Sekretarz Gminy

                                                                                                               (-) Honorata Bogus

           Zatwierdzam

           Wójt Gminy

  (-) mgr inż. Artur Pawlak


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe - pdf, 270KB