27.05.2022

Strategia ZIT MOF Tomaszów Mazowiecki -Opoczno na lata 2021-2027

W województwie łódzkim trwają prace dotyczące zastosowania podejścia terytorialnego w realizacji polityki spójności z wykorzystaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Zarząd Województwa Łódzkiego zobowiązał się do objęcia instrumentem Zintegrowane Inwestycje Terytorialne między innymi Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki - Opoczno jako ten, na terenie którego rozwój terytorialny winien być prowadzony za pomocą mechanizmu ZIT, w oparciu o przygotowaną Strategie ZIT. MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno to porozumienie 14 samorządów w tym gminy Ujazd.

W związku z powyższym zachęcamy organizacje działające na terenie MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania dokumentu pn. „Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027”

 

Termin zgłoszeń upływa z dniem 9 czerwca 2022 r.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia znajdą Państwo pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mof_tomaszow_organizacjen

Tagi: strategia