kwalifikacja wojskowa

18.05.2022

Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

W dniu 3 marca 2022 roku Wojewoda Łódzki wydał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na obszarze województwa łódzkiego zgodnie z którym na terytorium województwa łódzkiego w terminie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska w Tomaszowie Mazowieckim będzie funkcjonować w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej im. Płk. Witolda Pileckiego ( Baza noclegowa) ul. PCK 10 , od dnia 30 maja  do dnia 30 czerwca  2022r.,w godz. 9.00 – 16.00.
Stawiennictwo dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Ujazd odbywać się będzie w dniach 22 czerwca 2022 roku do 23 czerwca 2022 roku w w/w lokalu.

Dniem stawiennictwa kobiet jest dzień 29 czerwca 2022 roku.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1)      mężczyzn urodzonych w 2003 r.,

2)      mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3)      osoby urodzone w latach 2001-2002, które:

    a)       zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

    b)      zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4)      kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944),

5)      osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.