Serwis internetowy ePodatki adresowany jest do osób fizycznych, które chcą przeglądać swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy.  Decyzje wymiarowe oraz zmieniające wymiar podatków zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2018 poz. 800 ze zm.) doręczane są w formie papierowej bądź przez system ePuap. Usługa ePodatki stanowi dodatkową formę wglądu podatnika do swoich zobowiązań wobec gminy. Dzięki usłudze użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Prezentowane informacje dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto, usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń księgowych podatków i opłat. W przyszłości bezpośrednio z systemu internetowego ePodatki będzie można regulować swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy.  https://ugujazd.epodatnik.info/

04.11.2021

ePodatki

Serwis internetowy ePodatki adresowany jest do osób fizycznych, które chcą przeglądać swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy.

Decyzje wymiarowe oraz zmieniające wymiar podatków zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2018 poz. 800 ze zm.) doręczane są w formie papierowej bądź przez system ePuap. Usługa ePodatki stanowi dodatkową formę wglądu podatnika do swoich zobowiązań wobec gminy. Dzięki usłudze użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Prezentowane informacje dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto, usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń księgowych podatków i opłat. W przyszłości bezpośrednio z systemu internetowego ePodatki będzie można regulować swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy.


https://ugujazd.epodatnik.info/

Tagi: epodatki