W związku z wdrożeniem nowych rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, uprzejmie informujemy o planowanym przez Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji całkowitym zablokowaniu dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników na dzień 5 listopada od godz. 12:00.   Oznacza to, iż dnia 05 listopada 2021 r. nie będzie możliwe załatwienie spraw w Urzędzie Gminy w Ujeździe związanych z: złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego, odebraniem nowego dowodu osobistego, ustaleniem kodów PIN do certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym, zgłoszeniem utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, zgłoszeniem zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym, zgłoszeniem nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.  Wznowienie załatwienia powyższych spraw będzie ponownie możliwe w dniu 8 listopada 2021 r. od godz. 8:00. Od 8 listopada 2021 roku przyjmowane będą nowe wnioski o wydanie dowodu osobistego. Do warstwy graficznej powróci podpis posiadacza dowodu, a w warstwie elektronicznej dowodów osobistych zamieszczane będą odciski palców. Będzie to podobna procedura do tej, która ma miejsce przy wydawaniu paszportów. Odciski palców będą pobierane od każdej osoby powyżej 12. roku życia, dlatego nie będzie już możliwości elektronicznego wnioskowania o wydanie dowodu osobistego. Opcja składania wniosku przez internet będzie możliwa u dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia. Wprowadzane zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów ustawy o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157. Nowe regulacje mają na celu poprawę zabezpieczeń wydawania dowodów osobistych i ich obiegu w całej Unii Europejskiej. Wszystkie dowody osobiste wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność do terminów w nich określonych. Wobec czego nie ma podstawy prawnej do wymiany dowodu który obecnie posiadamy.   Za utrudnienia przepraszamy.

03.11.2021

Informacja dot. dowodów osobistych

W związku z wdrożeniem nowych rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, uprzejmie informujemy o planowanym przez Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji całkowitym zablokowaniu dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników na dzień 5 listopada od godz. 12:00.


Oznacza to, iż dnia 5 listopada 2021 r. nie będzie możliwe załatwienie spraw w Urzędzie Gminy
 w Ujeździe związanych z:

 • złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • odebraniem nowego dowodu osobistego,
 • ustaleniem kodów PIN do certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym,
 • zgłoszeniem utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 • zgłoszeniem zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym,
 • zgłoszeniem nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.


Wznowienie załatwienia powyższych spraw będzie ponownie możliwe
 w dniu 8 listopada 2021 r. od godz. 8:00.

Od 8 listopada 2021 roku przyjmowane będą nowe wnioski o wydanie dowodu osobistego.
Do warstwy graficznej powróci podpis posiadacza dowodu, a w warstwie elektronicznej dowodów osobistych zamieszczane będą odciski palców. Będzie to podobna procedura do tej, która ma miejsce przy wydawaniu paszportów.

Odciski palców będą pobierane od każdej osoby powyżej 12. roku życia, dlatego nie będzie już możliwości elektronicznego wnioskowania o wydanie dowodu osobistego. Opcja składania wniosku przez internet będzie możliwa u dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia.

Wprowadzane zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów ustawy o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157. Nowe regulacje mają na celu poprawę zabezpieczeń wydawania dowodów osobistych i ich obiegu w całej Unii Europejskiej.

Wszystkie dowody osobiste wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność do terminów w nich określonych. Wobec czego nie ma podstawy prawnej do wymiany dowodu który obecnie posiadamy.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

.

.

.

.