Obiady szkolne

10.09.2021

Dofinansowanie obiadów w szkole


Szanowni Państwo,


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie obiadów dla dzieci i uczniów w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Aktualnie obowiązujące kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z tej formy pomocy wynosi 792,00 zł na osobę w rodzinie. Bierzemy pod uwagę dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Ponadto, w okresie od 1 do 15 września 2021 roku przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. Kryterium dochodowe uprawniające
do skorzystania z tej formy pomocy wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe lub pod nr telefonu: 44 710 01 26, 44 710 18 63.


 Z poważaniem,

Małgorzata Król

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ujeździe