GOSPODARKA

Gmina Ujazd jest gminą o charakterze rolniczym, 60,6% powierzchni stanowią użytki rolne. Lasy stanowią ok. 32% powierzchni gminy, co stanowi, że wskaźnik lesistości wynosi 31,8% i jest wyższy od średniej krajowej (ok. 29%). Sposób użytkowania gruntów na terenie gminy Ujazd wygląda następująco:

Powierzchnia ogółem 9696 ha:
użytki rolne(ogółem) 5793 ha, w tym:

 • − grunty orne 4932 ha
 • − sady 89 ha
 • − łąki 503 ha
 • − pastwiska 269 ha

grunty pod lasami (ogółem) 3214 ha
grunty pod wodami (ogółem) 71 ha, w tym:

 • − wody stojące 59 ha
 • − wody płynące 12 ha

tereny zabudowane, zurbanizowane i inne(ogółem) 201 ha, w tym:

 • − tereny różne 377 ha
 • − nieużytki 40 ha

W gminie zarejestrowanych jest 447 jednostek produkcyjno – usługowych z tego najwięcej działalności rozwiniętej jest w miejscowości Ujazd i Osiedlu Niewiadów, gdzie zarejestrowanych jest 265 podmiotów gospodarczych, co stanowi 59,28 % wszystkich zarejestrowanych firm w gminie Ujazd. Najmniej rozwinięta jest sieć jednostek usługowo - produkcyjnych w sołectwach najdalej położonych od centrum gminy. Do najczęściej prowadzonej działalności zalicza się handel i stanowi on 42 % wszystkich podmiotów gospodarczych (sklepy, handel obwoźny i sprzedaż artykułów do produkcji rolnej), następnie branża budowlana oraz transportowa.

Do większych zakładów pracy w gminie należą:


 • Euroglas Polska Sp. z o.o.
 • EUROBOX POLSKA Sp. z o.o. w Przesiadłowie;
 • Fabryka Przyczep Niewiadów Sp. z o.o. w Niewiadowie;
 • POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k.
 • FAD NIEWIADÓW Sp. z o.o., Fabryka Artykułów Domowych;
 • KREISEL – Technika budowlana” Sp. Z o.o 97-225 Ujazd, ul. 11 Listopada 29;
 • ZAS - BUD Kopalnia kruszywa naturalnego "Piaski" w Zaosiu;
 • PHU „AGROSKŁAD” Sp jawna, Józefin