Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, Gmina Ujazd


Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd

Celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola samorządowego wraz z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych w miejscowości Ujazd, w gm. Ujazd. Projekt przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych na najwcześniejszym etapie nauczania dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt sprzyjać będzie upowszechnianiu wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich w regionie łódzkim oraz pozwoli na realizację zajęć na wysokim poziomie kształcenia, których ze względów organizacyjnych oraz technicznych nie  można było dotychczas realizować.

Beneficjent: Gmina Ujazd

Dofinansowanie projektu z UE: 5 438 424,41 zł

Wartość  całkowita zadania: 9 074 792,30 zł 

 

Umowa o dofinansowanie projektu.pdf

Informacja o zawarciu umowy.pdf

Budowa budynku przedszkola -Tablica.pdf