Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiedlu Niewiadów

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiedlu Niewiadów

97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów bl. 8 lok. A

tel.:  44 719 31 50, 719 31 51

mail:  zgkim@ujazd.com.pl

Strona internetowa: http://zgkim.ujazd.com.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.zgkim.ujazd.com.pl

Rach. Bankowy w PBS o/Ujazd Nr.: 36 9291 0001 0170 4143 2000 0040Dyrektor jednostki:
Wojciech Tarnawczyk