Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

RAPORT