Skład Komisji Rady Miejskiej- kadencja 2024-2029

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - KSWiP

SKŁAD KOMISJI:

1) Stoś Agnieszka Przewodnicząca Komisji 

2) Karp Monika Zastępca Przewodniczącej Komisji

3) Bąbol Roman Członek Komisji

4) Białecka Monika Członek Komisji

5) Bukowski Bogusław Członek Komisji

6) Dębiec Dorota Członek Komisji

7) Fijałkowska Katarzyna Członek Komisji

8) Grad Marek Członek Komisji

9) Matera Sławomir Członek Komisji

10) Piwowarski Paweł Członek Komisji

11) Skorzycki Sylwester Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna - KR

SKŁAD KOMISJI

1) Grad Marek Przewodniczący Komisji

2) Piwowarski Paweł Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Bąbol Roman Członek Komisji

4) Białecka Monika Członek Komisji

5) Bukowski Bogusław Członek Komisji

6) Dębiec Dorota Członek Komisji

7) Fijałkowska Katarzyna Członek Komisji

8) Karp Monika Członek Komisji

9) Matera Sławomir Członek Komisji

10) Skorzycki Sylwester Członek Komisji

11) Stoś Agnieszka Członek Komisji

 

Komisja Spraw Społecznych - KSS

SKŁAD KOMISJI

1) Bukowski Bogusław Przewodniczący Komisji

2) Dębiec Dorota Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Fijałkowska Katarzyna Członek Komisji

4) Karp Monika Członek Komisji

5) Skorzycki Sylwester Członek Komisji

6) Stoś Agnieszka Członek Komisji

 

Komisja Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa - KGOŚiB

SKŁAD KOMISJI

1) Bąbol Roman Przewodniczący Komisji

2) Matera Sławomir Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Dębiec Dorota Członek Komisji

4) Grad Marek Członek Komisji

5) Piwowarski Paweł Członek Komisji

6) Ronek Arkadiusz Członek Komisji

7) Sitarek Agnieszka Członek Komisji

8) Skorzycki Sylwester Członek Komisji

9) Wilkowski Grzegorz Członek Komisji

 

Komisja Budżetu i Promocji - KBiP

SKŁAD KOMISJI

1) Ronek Arkadiusz Przewodniczący Komisji 

2) Białecka Monika Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Bukowski Bogusław Członek Komisji

4) Dębiec Dorota Członek Komisji

5) Fijałkowska Katarzyna Członek Komisji

6) Karp Monika Członek Komisji

7) Matera Sławomir Członek Komisji

8) Piwowarski Paweł Członek Komisji

9) Sitarek Agnieszka Członek Komisji

10) Sobczak Tomasz Członek Komisji

11) Skorzycki Sylwester Członek Komisji

12) Stoś Agnieszka Członek Komisji

13) Wilkowski Grzegorz Członek Komisji