Modernizacja przepompowni w m. Ujazd, ul. 11 Listopada - Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania: „Modernizacja przepompowni w m. Ujazd, ul. 11 Listopada”
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 88 900,00 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej w Łodzi:
- UMORZENIE pożyczki w kwocie 43 701,97 zł, przyznanej Gminie Ujazd na realizację zadania pn. „Modernizacja przepompowni w m. Ujazd, ul. 11 Listopada”.
Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji zadania:
Realizacja zadania umożliwi oczyszczenie ścieków sanitarnych poprzez ich odprowadzenie na oczyszczalnię w Ujeździe. W ilości ok. 40 000,0 m³/rok.