Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe

– dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej w Łodzi:

Łączna kwota dofinansowania – do wysokości 4.111.905,00 zł, w tym:

Dotacja do kwoty: 1.644.756,00 zł,

Pożyczka w kwocie: 2.467.149,00 zł

 

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji zadania:

Umożliwienie oczyszczania ścieków dodatkowo w ilości do 219.000,00 m³/rok (przyrost o 219.000 tys. m³, z 219.000,00 m³/rok do 438.000,00 m³/rok) i skierowanie ich do rzeki Piasecznicy. Liczba dodatkowych osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków wyniesie 3.075 RLM (przyrost z 8.200 do 11.275 RLM).