Cyfrowa Gmina

Gmina Ujazd realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata

2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina”Wysokość dofinansowania: 100 000,00 zł