Informacja o zakresie działalności Urzędu – tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

Urząd Miejski w Ujeździe, czyli w skrócie Urząd,

znajduje się przy Placu Kościuszki w Ujeździe.


Burmistrzem Ujazdu jest Artur Pawlak.

Burmistrz jest szefem Urzędu.
Burmistrzowi w pracy pomagają Zastępca Burmisrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz pracownicy referatów.


Czym zajmuje się urząd?


W Urzędzie możesz:

•    zameldować się, czyli zgłosić to, gdzie mieszkasz,
•    wyrobić dowód osobisty,
•    zgłosić, gdy urodzi się dziecko,
•    otrzymać akt zgonu i akt urodzenia,
•    wziąć ślub cywilny,
•    zapłacić lokalne opłaty, na przykład opłatę za wywóz śmieci,
•    zgłosić prowadzenie własnej firmy.


Urząd ma też inne zadania:

•    obsługuje różne wybory, na przykład na Prezydenta Polski,
wybory do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego,
•    prowadzi spis ludności w gminie,
•    zarządza gminą w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy,
•    zajmuje się budżetem,
•    ustala jakie będą lokalne podatki,
•    ustala jakie będą lokalne opłaty,
•    planuje przestrzeń w gminie,
•    robi remonty i buduje nowe potrzebne gminie budynki,
•    buduje i naprawia drogi gminne, chodniki,
•    dba o przyrodę i zieleń w gminie,
•    zajmuje się wywożeniem śmieci z terenu gminy,
•    pilnuje i dba o czystość i porządek,
•    dba o zabytki,
•    współpracuje z organizacjami pozarządowymi.
Kontakt z pracownikami Urzędu:


Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku.

•    Poniedziałek 7:30 – 15:30
•    Wtorek 8:30- 16:30
•    Środa 7:30 – 15:30
•    Czwartek 7:30 - 15:30
•    Piątek 7:30 – 15:30

Wtedy możesz przyjść lub zadzwonić do Urzędu.
To są godziny pracy Urzędu.
W sobotę i niedzielę Urząd jest zamknięty.


Jak możesz załatwić sprawy w Urzędzie?


1.    Możesz napisać pismo i wysłać na adres:
Urząd Miejski w Ujeździe
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd
 
2.    Możesz napisać pismo i przynieść do Kancelarii.
 
Kancelaria to miejsce, w którym zostawisz pisma i dokumenty.
W Kancelarii możesz zapytać, gdzie załatwisz Swoją sprawę.
Kancelaria jest na parterze przy wejściu głównym.
Kancelaria jest otwarta w godzinach pracy Urzędu.

3.    Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: umujazd@ujazd.com.pl

Musisz mieć Internet i konto poczty elektronicznej.
Poczta elektroniczna to poczta, z której możesz korzystać
w komputerze, tablecie lub w telefonie komórkowym.


4.    Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP.
 
ePUAP to skrót nazwy: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
Platforma ePUAP to taki specjalny rodzaj poczty elektronicznej.
Musisz mieć Internet i konto na platformie ePUAP.
Aby wysłać pismo musisz wejść na stronę internetową platformy ePUAP - LINK

Adres skrzynki Urzędu na platformie ePUAP to: /p85s7ii8jm/SkrytkaESP


5.    Możesz wysłać faks pod numer 44 719 21 29 wew. 47
 
6.    Możesz zadzwonić na numer 44 719 21 29
 
7.    Możesz przyjść do Urzędu w godzinach pracy Urzędu i spotkać się z pracownikiem.Jak trafisz do Urzędu?
Możesz przyjechać do nas samochodem.
Przy Urzędzie jest bezpłatny parking dla wszystkich.
Możesz zaparkować na miejscu dla osoby z niepełnosprawnością.
Takie miejsce parkingowe ma specjalny znak.
Na znaku są litera P, koperta i symbol osoby z niepełnosprawnością.
Miejsce parkingowe jest pomalowane na kolor niebieski.
Wszystkie informacje o gminie można znaleźć na stronach internetowych:
Strona główna Gminy Ujazd - LINK, Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd - LINK
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
Czy Urząd jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością?

Opis budynku znajdziesz w deklaracji dostępności - LINK


Informacja o zakresie działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania - PDF- Plik do pobrania