Wykonanie prac z dziedziny Ochrony Powietrza w ramach projektu pn.: Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w Gminie Ujazd, poprzez utworzeznie Akademii Sportu oraz miejsc wypoczynku i rekreacjiWykonanie prac z dziedziny Ochrona Powietrza w ramach projektu pn.:

Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w Gminie Ujazd,

poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc wypoczynku i rekreacji

dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: - 2 365 370,46 zł

Dofinansowanie w formie dotacji: - 523 416,00 zł

Dofinansowanie w formie pożyczki: -1 655 755,00 zł

Łączne dofinansowanie:  - 2 179 171,00 zł


                                                                            www.wfosigw.lodz.pl