INFORMACJE DLA POMAGAJĄCYCH

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE PRZYSŁUGUJĄCE Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – PDF


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi - PDF


Szanowni Państwo, jeśli chcecie pomóc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie naszej gminy to poniżej przedstawiamy kilka form takiej pomocy:

1. Uruchomiliśmy zbiórkę pieniędzy jako kolejną formę wsparcia dla rodzin uciekających przed wojną w Ukrainie. Utworzyliśmy specjalne subkonto w Urzędzie Gminy, z którego wszystkie wpłacone środki zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby osób z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy. Wpłaty można dokonywać na konto: 57 9291 0001 0170 4068 2000 0790 Gmina Ujazd, tytułem: Darowizna dla Uchodźców z Ukrainy.

2. Kontynuujemy zbiórkę rzeczową na potrzeby naszych obecnych i przyszłych gości, z której ewentualne nadwyżki przekażemy do koordynatorów pomocy na poziomie powiatu skąd trafi do najbardziej potrzebujących w Ukrainie. Dla naszych najmłodszych gości prosimy o zabawki, potrzebujemy także pościeli, kołder i poduszek. Zbiórka prowadzona jest w godzinach pracy GOK w Osiedlu Niewiadów. Prosimy o przynoszenie tylko rzeczy z listy, nieprzynoszenie ubrań i butów.

3. Prowadzimy rejestr osób chcących przyjąć uchodźców pod swój dach lub wynająć odpłatnie dom lub mieszkanie. Zgłoszeń można dokonywać mailowo na adres pomagam@ujazd.com.pl lub telefonicznie: Michał Goździk: 502 589 616, Bogusława Błażejewska: 517 634 473. Oferty zostaną przekazane do bazy danych koordynowanej przez Urząd Wojewódzki.

4. W porozumieniu z wojewodą prowadzimy bazę danych dotyczącą ofert pracy, która umożliwi uchodźcom uzyskanie pewnego stopnia niezależności finansowej. Zgłoszeń można dokonywać mailowo na adres e-mail: pomagam@ujazd.com.pl lub telefonicznie: Michał Goździk: 502 589 616, Bogusława Błażejewska: 517 634 473.

5. Czekamy również na wszelkie pomysły i propozycje dodatkowej pomocy. Zgłoszeń można dokonywać mailowo na adres pomagam@ujazd.com.pl lub telefonicznie do: Michał Goździk: 502 589 616, Bogusława Błażejewska: 517 634 473.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie przejawy sympatii i zaangażowania, za każdą okazaną pomoc i wsparcie.
Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy