Skład Rady

 

Nazwisko i imię
Funkcja w Radzie
Wilkowski Grzegorz
Przewodniczący Rady
Sitarek Agnieszka
Wiceprzewodniczący Rady
Wolniewicz Rafał

Wiceprzewodniczący Rady

Bąbol Roman Andrzej
Radny
Bukowski Bogusław Andrzej
Radny

Fijałkowska Katarzyna

Radny

Grad Marek

Radny

Matera Sławomir

Radny

Ronek Arkadiusz

Radny
Skorzycki Sylwester
Radny

Sobczak Tomasz

Radny

Stachecka Wiesława Zofia

Radny
Stańdo Teresa
Radny

Stoś Agnieszka Stanisława

Radny
Zimny Piotr
Radny