Skład Rady

 

Nazwisko i imię
Funkcja w Radzie
Wilkowski Grzegorz
Przewodniczący Rady
Sitarek Agnieszka
Wiceprzewodniczący Rady
Wolniewicz Rafał

Wiceprzewodniczący Rady

Bąbol Roman Andrzej
Radny
Bukowski Bogusław Andrzej
Radny

Fijałkowska Katarzyna

Radna

Grad Marek

Radny

Kut Małgorzata

Radna

Matera Sławomir

Radny

Ronek Arkadiusz

Radny

Skorzycki Sylwester

Radny

Sobczak Tomasz

Radny
Stańdo Teresa
Radny

Stoś Agnieszka Stanisława

Radny
Zimny Piotr
Radny