Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w Gminie Ujazd, poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc wypoczynku i rekreacji
Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w Gminie Ujazd, poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc wypoczynku i rekreacji

dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Wartość ogólna zadania: 22 621 531,63 zł.

Dofinansowanie  w formie dotacji: 192 879,00 zł.

Dofinansowanie w formie pożyczki: 450 050,00 zł.
Łączne dofinansowanie:  642 929,00 zł.

 

Realizacja projektu obejmuje założenie trawników wokół budynków i niecki basenowej, oraz wybudowanie tężni solankowych.

 

 

wwww.wfosigw.lodz.pl