Komisje Rady


Komisja Budżetu i Promocji


Imię i nazwisko

 Funkcja w komisji

Ronek Arkadiusz

Przewodniczący Komisji
Zimny PiotrZastępca Przewodniczącego Komisji
Bukowski Bogusław

Członek Komisji

Matera Sławomir

Członek Komisji

Sitarek Agnieszka

Członek Komisji

Skorzycki Sylwester

Członek Komisji

Sobczak Tomasz

Członek Komisji

Stańdo Teresa
Członek Komisji
Stoś Agnieszka

Członek Komisji

Wolniewicz Rafał


Kut Małgorzata

Członek Komisji


Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

Stoś Agnieszka

Przewodniczący Komisji

Bąbol Roman

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Bukowski Bogusław

Członek Komisji

Grad Marek

Członek Komisji

Kut Malgorzata

Członek Komisji


Komisja Spraw Społecznych


Imię i nazwisko

Funkcja w komisji
Bukowski Bogusław

Przewodniczący Komisji

Fijałkowska Katarzyna

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Sitarek Agnieszka

Członek Komisji

Sobczak Tomasz

Członek Komisji

Stańdo Teresa

Członek Komisji

Wolniewicz Rafał

Członek Komisji


Komisja Rewizyjna


Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

Grad Marek

Przewodniczący Komisji

Fijałkowska Katarzyna

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Stańdo Teresa

Członek Komisji

Stoś Agnieszka

Członek Komisji

Zimny Piotr

Członek Komisji

 

Komisja Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa


Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

Bąbol Roman

Przewodniczący Komisji

Grad Marek 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Matera Sławomir

Członek Komisji

Ronek Arkadiusz

Członek Komisji

Sitarek Agnieszka

Członek Komisji

Skorzycki Sylwester

Członek Komisji

Sobczak Tomasz
Członek Komisji

Kut Małgorzata

Członek Komisji

Zimny Piotr

Członek Komisji