Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd w 2021 roku


Zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd w 2021 roku”

 

 

Realizowany przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Wartość ogólna zadania: 26.346,60 PLN

 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości do kwoty 22.114,00 PLN

 

 

Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd w 2021 roku.

www.zainwestujwekologie.pl