Zdalna szkoła +


Zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Ujazd
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

 

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 54 910,00 PLN