Zadania realizowane przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi

 

 Zadania pn: Instalacja odnawialnych źródeł energii w ramach zadania  inwestycyjnego: „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, Gmina Ujazd”

„Zagospodarowanie terenu w ramach zadania  inwestycyjnego: „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, Gmina Ujazd”

 „Instalacja pompy ciepła  w budynku  Świetlicy Wiejskiej w m. Wykno w ramach zadania inwestycyjnego: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wykno”. 

„Zakup i dostawa urządzenia do czyszczenia i udrażniania kanalizacji”

realizowane przy udziale środków  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

    Wysokość środków pochodzących z umorzenia pożyczki z przeznaczeniem na przedmiotowe zadanie: 351 780,58 zł.


Plakat do pobrania