Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd w 2019 rokuZadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd w 2019 roku”

 

Realizowany przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Wartość ogólna zadania: 42.078,88 PLN

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 35.065,00 PLN

 

Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd w 2019 roku.

www.zainwestyjwekologie.pl

Plakat do pobrania: Zadanie pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd w 2019 roku.