Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Ujazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

Zadanie pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Ujazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

 

realizowane przy udziale środków  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Wartość ogólna zadania: 364 080,00 zł

Wysokość środków pochodzących z udzielonej pożyczki z przeznaczeniem na przedmiotowe zadanie: 325 000,00 zł.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Plakat do pobrania: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Ujazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą"