Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ujeździe


Zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ujeździe”.


realizowane przy udziale środków  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Wartość ogólna zadania: 889 145,10 zł


Wysokość środków pochodzących z umorzenia pożyczki z przeznaczeniem na przedmiotowe zadanie: 214 443,02 zł.


Plakat do pobrania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ujeździe"