Odprowadzenie wód opadowych z budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe oraz terenu przyległego w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, Gmina Ujazd


Zadanie pn.: Odprowadzenie wód opadowych z budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe oraz terenu przyległego w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, Gmina Ujazd”.


Realizowane przy udziale środków  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Wartość ogólna zadania: 205 527,06 zł


Wysokość środków pochodzących z umorzenia pożyczki z przeznaczeniem na przedmiotowe zadanie: 34 847,21 zł.

Plakat do pobrania pn. Odprowadzenie wód opadowych z budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe oraz terenu przyległego w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, Gmina Ujazd”.