Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Gmina Ujazd
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”


 


Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację.


 


Dofinansowanie projektu z UE: 52 352,49 PLN