E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin Moszczenica Ujazd, Będków, Czarnocin

Strona internetowa projekt:

  

                                    http://www.eleader.moszczenica.eu/


Pismo dot. uzupełnienia listy ostatecznych beneficjentów                                                                                                                            Ujazd, 17.12.2019 r.                                                                                                                                                                                                   

ROA.042.1.2019.S.J

 

Szanowni Państwo,


W związku z koniecznością uzupełnienia listy Ostatecznych Beneficjentów projektu „E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” o jedno gospodarstwo domowe, uprzejmie prosimy osoby chętne, spełniające jedno
z poniższych kryteriów o przesłanie formie pisemnej zgłoszenia chęci udziału w ww. projekcie. Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe do dnia 24.12.2019 r.


Kryteria:

Uczestnikami konkursu (zgodnie z wytycznymi Programu POIG, Działanie 8.3) mogą być gospodarstwa domowe należące do jednej z 5 grup:

 1. Rodziny zastępcze,

2. Osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym,

3. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

4. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

5. Gospodarstwa domowe z dziećmi i młodzieżą uczącą się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowanych do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.                                                                                                            Wójt Gminy


                                                                                                (-) mgr inż Artur Pawlak