Informator teleadresowy

 • Urząd Miejski w Ujeździe

Pl. Kościuszki 6 tel. (44) 719-21-29


 • Urząd Pocztowy

Ul. Mostowa 1 tel. (44) 725-73- 77


 • Komisariat Policji

Rokiciny ul.Łódzka 10 tel. (44) 719-50-07


 • Miejskie Centrum Zdrowia w Ujeździe

Ul. Parkowa 4 tel. (44) 719 21 12

Osiedle Niewiadów tel. (44) 719-22-62


 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

Osiedle Niewiadów blok 8 lok. B tel. (44) 710 01 26


 • Centrum Usług Wspólnych

Osiedle Niewiadów 27 tel. (44) 719-21-11


 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie

Osiedle Niewiadów blok 8 lok. A tel. (44) 719-31-51


 • Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe

Ujazd ul. Tomaszowska 1 tel. (44) 719-22-12

filie:

Osiedle Niewiadów 43 tel. (44) 719-23-96

Ciosny tel. (44) 719-23-83

Olszowa tel. (44) 719-30-02


 • Apteki

Pl. Wolności 3 tel. (44) 726-06-55

Ul. Sienkiewicza 27

Osiedle Niewiadów 41

Pl. Wolności 12, tel. 512 426 520

Harmonogram godzin pracy aptek - Powiat Tomaszowski


 • Powiatowy Bank Spółdzielczy

Ul. Parkowa 2 tel. (44) 726-09-33


 • Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wojciecha

Ul. Kościelna 29a tel. (44) 719-21-68


 • Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe

Osiedle Niewiadów 43 tel. (44) 719-23-96


 • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe

Ul. Rokicińska 6  tel. (44) 719-22-30


 • Szkoła Podstawowa w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków

Osiedle Niewiadów 27 (44) 719-22-31


 • Przedszkole Samorządowe w Ujeździe

Ul. Kościelna 24 tel. (44) 719-21-65


 • Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów

Osiedle Niewiadów 27 tel. (44) 719-23-84