Profil zaufany


Co to jest profil zaufany?

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, odwołanie).

Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela  — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.


Jak złożyć wniosek?

 1. Wejdź na stronę profilu zaufanego albo na stronę ePUAP,
 2. Kliknij "Zarejestruj się".
 3. Wypełnij formularz.
 4. Kliknij "Zarejestruj się". W ten sposób złożysz wniosek o założenie profilu zaufanego.
 5. Sprawdź, czy dobrze pamiętasz podany identyfikator i hasło — zaloguj się na stronie profilu zaufanego.
 6. Idź do wybranego punktu potwierdzającego i potwierdź tam założenie profilu zaufanego. Masz na to 14 dni od złożenia wniosku.


Gdzie potwierdzisz profil zaufany?

 • w Urzędzie Gminy w Ujeździe – pokój numer 9,
 • w urzędach wojewódzkich,
 • w urzędach skarbowych,
 • w jednostkach ZUS,
 • w konsulatach

Pracownik punktu potwierdzającego poprosi cię o okazanie dokumentu tożsamości. Następnie wydrukuje złożony przez ciebie wniosek i poprosi o jego podpisanie.


Zakładanie profilu zaufanego przy użyciu konta bankowego.

Konto bankowe wykorzystuje się do szybkiego i bezpiecznego zakładania i potwierdzania profilu zaufanego. Chodzi o to, że twoje dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego nie musisz już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Profil zaufany wykorzystuje do identyfikacji tylko podstawowe informacje: imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL. Za pomocą konta bankowego złożysz profil zaufany od ręki, bez wychodzenia z domu. Profil zaufany możesz także potwierdzić na pomocą konta w systemie Envelo Poczty Polskiej.


Jak założyć profil zaufany przy użyciu konta bankowego?

 1. Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład wejdź na stronę banku lub zadzwoń na infolinię albo wejdź na stronę profilu zaufanego.
 2. Zaloguj się na swoje konto bankowe.
 3. Wyszukaj formularz zakładania profilu zaufanego.
 4. Czytaj uważnie informacje przekazywane podczas procesu rejestracji.
Lista spraw, które można załatwić w Urzędzie Gminy drogą elektroniczną za pomocą ePUAP: