HISTORIA GMINY


Pierwsza  wzmianka  źródłowa  o  Ujeździe  pochodzi  z 1283 r.  Mówi  ona  o  kupnie  wsi  Niewiadów  przez Racibora z Ujazdu za 30 grzywien od księcia mazowieckiego Bolesława II.


Powstanie miasta Ujazd wiąże się z działalnością miecznika łęczyckiego Piotra Tłuka ze Strykowa. W latach dwudziestych i trzydziestych XV w. przeprowadził on transakcje mające na celu komasację dóbr. W rejonie dzisiejszego Ujazdu istniały trzy jednostki osadnicze o tej nazwie: dwie wsie Ujazd oraz miasto Ujazd. W późniejszych źródłach występują jednak już tylko dwie miejscowości o tej nazwie: miasto Ujazd i wieś Stary Ujazd. Prawdopodobnie wieś Ujazd, zwana tez Wolą, należąca do Piotra Tłuka weszła w skład założonego przez niego miasta.


Przywilej lokacyjny wydany został 17 maja 1428 r., przez króla Władysława Jagiełłę. Oryginał dokumentu uległ częściowemu uszkodzeniu, jego treść jednak odtworzono na podstawie XIX-wiecznych odpisów. Król zezwalał w nim Piotrowi Tłukowi na założenia we wsi Ujazd miasta pod tą samą lub inną nazwą. Dokument lokacyjny zezwalał na organizowanie targów w soboty oraz dwóch jarmarków, a także mówił o zasadźcy, który stawał się wójtem, określał jego uprawnienia, uposażenie i dochody.


Po wojnie Gminą zarządzali Naczelnicy, a po zmianie ustroju, aż do dnia dzisiejszego Wójtowie. Przekrój Włodarzy Gminy Ujazd w latach 1973 - 2014 przedstawia sie następująco:

styczeń 1973 – maj 1976                              Naczelnik Gminy Henryk Wielgo

maj 1976 – maj 1982                                    Naczelnik Gminy Kazimierz Domżalski

lipiec 1982 - marzec 1988                             Naczelnik Gminy Sylwester Grzelczak

marzec 1988 - marzec 1990                          Naczelnik Gminy Ryszard Buczyński

marzec 1990 – czerwiec 1990                       p.o. Naczelnika Gminy Władysław Uptas

czerwiec 1990 – listopad 2002                      Wójt Gminy Bernard Korzeniowski

listopad 2002 – listopad 2012                       Wójt Gminy Włodzimierz Goździk

marzec 2013 – listopad 2014                        Wójt Gminy Marcin Grzelczak

grudzień 2014 – do chwili obecnej                 Wójt Gminy Artur Pawlak
Historia i zabytki:
Największe znaczenie gospodarcze miał Ujazd w XV i XVI wieku dzięki krzyżującym się tu szlakom handlowym. Dynamiczny rozwój tkackiego Tomaszowa znacznie zahamował rozwój Ujazdu, który w latach 1428-1869 posiadał prawa miejskie. Turyści mogą odwiedzić:
- pałac Antoniego Ostrowskiego wybudowany 1812 r. Pałac wybudowany został w miejscu wcześniejszego, XVII-wiecznego pałacu dzieła Kaspra Denhofa, który z kolei budując go wykorzystał mury po zniszczonym zamku.- 14 hektarowy park w zespole pałacowym położony w dolinie Piasecznicy urządzony wg XVII-wiecznych zasad.
Warte odwiedzenia są również park i dwór w Wólce Krzykowskiej.