Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd