Aktualności

06.12.2023

Burmistrz ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu '' Gmina Ujazd dla seniorów na 2024 rok''

OgłoszenieZarządzenie 212/2023ProgramAnkieta

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

06.12.2023

Burmistrz ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

OgłoszenieZarządzenie 211/2023ProgramAnkieta

Czytaj więcej...

Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL.

16.11.2023

Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL.

Od 17 listopada 2023 r. będzie możliwe zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL elektronicznie - także przy użyciu aplikacji mObywatel - lub osobiście w siedzibie dowolnej gminy. PESEL zastrzec będzie można też w placówce bankowej oraz na poczcie. Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM.Uwaga! Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, w związku ustawą  z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023. poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.Usługa Zastrzeż PESEL umożliwi obywatelom: Zastrzeżenie numeru PESEL. Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL. Ustawienie automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL. Sprawdzenie historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne. Podgląd historii zmian statusu. 

Czytaj więcej...

Wyniki konsultacji projektu

15.11.2023

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok2024 – pdf. 460 KB

Czytaj więcej...

ŚNIADANIA BIZNESOWE w ramach konsultacji społecznych

10.11.2023

Śniadania biznesowe w ramach konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego „RSI Łódzkie 2030+”

Mamy nadzieję spotkać się z Państwem podczas śniadań biznesowych organizowanych w naszym województwie.14 listopada (wtorek) Skierniewice, Hotel Dworek, ul. Józefa Piłsudskiego 2421 listopada (wtorek) Sieradz, Restauracja Marusia, plac Wojewódzki 328 listopada (wtorek) Piotrków Trybunalski, Hotel Mercure, al. Armii Krajowej 22CW programie wydarzeń:Konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego „RSI Łódzkie 2030+”Doradztwo przedstawicieli Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego      NetworkingPoczęstunek i kawa Rejestracja: https://forms.gle/8CpoPaz4iM1wfVqx9 lub na miejscu przed wydarzeniem. Szczegóły: www.innowacje.lodzkie.plOrganizator: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi  Liczymy na Państwa obecność! https://www.facebook.com/photo/?fbid=302459852736700&set=a.131195576529796   

Czytaj więcej...

Czyste powietrze uwaga

02.11.2023

W trosce o benificjentów programu "Czyste powietrze" - uwrażliwienie na nieuczciwych wykonawców.

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowywanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prosi o zachowanie ostrożności przy podpisywaniu umów z firmami realizującymi wymianę źródeł ciepła bądź termomodernizacji. Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach realizacji przedsięwzięcia na własne ryzyko. Co powinno wzbudzić niepokój przy podpisaniu umowy? Przede wszystkim oferta „darmowego” urządzenia oraz perspektywa szybkiego montażu, brak wiarygodnych  informacji o firmie oraz jej przedstawicielu. Dlatego przed podpisaniem umowy z wykonawcą warto zrobić lokalne rozeznanie na rynku, wśród znajomych, rodziny bądź udać się do Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze, który mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Kościelnej 24 w Referacie Ochrony Środowiska i Klimatu pokój nr 8. Tel.: (44) 719 23 79. Załącznik:Uwaga na nieuczciwych wykonawców - pdf, 1 MB

Czytaj więcej...

KONSULTACJE projektu Programu współpracy Gminy Ujazd

26.10.2023

KONSULTACJE projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

ZARZĄDZENIE Nr185/2023 BURMISTRZA UJAZDU z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Program współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok - pdf, 400 KB OGŁOSZENIE BURMISTRZA UJAZDU z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Program współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024rok - pdf, 660 KB Projekt Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok - pdf, 4,55 MB Formularz konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok - docx, 44 KB KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w związku z prowadzeniem konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok - pdf, 116 KB

Czytaj więcej...

12.10.2023

Dwie nowe komisje wyborcze!

Uwaga mieszkańcy Sangrodza, Przesiadłowa, Ojrzanowa i Tobiasz! W związku ze zmianami kodeksu wyborczego utworzono dwa nowe obwody głosowania: Obwód Głosowania Nr 9 w Sangrodzu dla mieszkańców miejscowości Sangrodz, z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej przy ul. Wspólnej 4; Obwód Głosowania Nr 10 w Przesiadłowie dla miejscowości Przesiadłów, Ojrzanów, Tobiasze, z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej (OSP) Przesiadłów 31. Pozostałe adresy komisji bez zmian. Wykaz wszystkich poniżejWykaz obwodów głosowania w Gminie Ujazd - docx,

Czytaj więcej...

IX Tomaszowski Rajd Pieszy szlakiem rodu Ostrowskich.

10.10.2023

IX Tomaszowski Rajd Pieszy szlakiem rodu Ostrowskich.

W dniu 07 października 2023 roku już po raz dziewiąty członkowie Wojskowego Koła PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego zrzeszonego w Oddziale Łódzkim PTTK im. Jana Czeraszkiewicza oraz sympatycy ze środowiska wojskowego wyruszyli na Tomaszowski Rajd Pieszy, którego trasa w tym roku poprowadzona została „Szlakiem rodu Ostrowskich po ziemi tomaszowskiej” w ramach hasła programowego PTTK  „Wędruj z nami!” Na stacji PKP Skrzynki rozpoczęła się tegoroczna trasa piesza rajdu, która najpierw poprowadzona została w kierunku Osiedla Niewiadów. Tam grupa na początku zwiedziła  nowoczesny kompleks rekreacyjny Akademii Sportu z ekologicznym basenem, w którym woda nie jest chlorowana, ale filtrowana w sposób naturalny. Następnie na Placu Konstytucji 3 Maja, przy tablicy poświęconej Tomaszowi Adamowi hrabiemu Ostrowskiemu herbu Rawicz, turyści zapoznani zostali z historią miasta i gminy Ujazd oraz powstania miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Dodatkową atrakcja były podziwiane przez wszystkich najnowsze murale, które powstały w tym roku: „85 lat Osiedla Niewiadów” przedstawiający historię osiedla opowiedzianą symbolami wskazanymi przez mieszkańców oraz „100-lecie produkcji na rzecz obronności państwa polskiego” związany  ze 100-leciem rozpoczęcia produkcji zbrojeniowej w fabryce Nitrat w Niewiadowie. Potem turyści udali się w kierunku Ujazdu, gdzie najpierw zwiedzili klasycystyczny młyn wodny na rzece Piasecznica. Zaraz potem obejrzeli barokowy kościół św. Wojciecha z XVIII wieku wraz z przylegającą kryptą rodziny Ostrowskich, gdzie m. in. spoczywa Antoni Jan hrabia Ostrowski, założyciel miasta Tomaszowa Mazowieckiego. W 2022 roku, z okazji 240. rocznicy urodzin Antoniego hr. Ostrowskiego, na ścianie krypty odsłonięta została odsłonięta nowa tablica epitafijna. Kolejnym elementem rajdu był zespół pałacowo – parkowy z XIX wieku. Tam najpierw uczestnicy rajdu zwiedzili Pałac Antoniego Ostrowskiego z 1812 r., który został wzniesiony na XV-wiecznych fundamentach zamku, wielokrotnie przebudowywany w XIX i XX wieku. Obecnie dzięki staraniom prywatnego właściciela, lokalnego przedsiębiorcy, pałac powoli zostaje przywracany do stanu pierwotnego. Następnie odbyli spacer po przylegającym do pałacu parku krajobrazowym, w którym znajdują się z egzotyczne drzewa takie jak platany i oliwki, w kierunku bramy parkowej z niedźwiedziami. Na zakończenie tej części rajdu grupa chodziła po centrum Ujazdu zwiedzając Plac Tadeusza Kościuszki wraz z jego pomnikiem oraz fontanną i studnią oraz Plac Wolności, po czym autobusem PKS udał się do Tomaszowa Mazowieckiego. W trakcie ostatniej części rajdu po Tomaszowie Mazowieckim uczestnicy obejrzeli z zewnątrz modernistyczny Ratusz Miejski z 1927 r. oraz Grób Nieznanego Żołnierza, po czym udali się na zwiedzanie letniego Pałacu Ostrowskich, również z 1812 r., gdzie obecnie mieści się Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego. Tam obejrzeli wystawy stałe muzeum oraz poznali historię związku powstania miasta z rodziną Ostrowskich. Ostatnim elementem rajdu było rozwiązanie i wręczenie nagród za quiz o Ziemi Tomaszowskiej. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w następnym roku w Jubileuszowym X Tomaszowskim Rajdzie Pieszym związanym z obchodzoną 130. rocznicą urodzin Juliana Tuwima.Tekst: Marcin ReczyckiFoto: Agnieszka Królikowska (AK), Hubert Wysocki (HW) Projekt znaczku rajdowego: Marcin Reczycki

Czytaj więcej...

bezpłatny transpart

05.10.2023

Bezpłatny transport na wybory w dniu 15 października 2023 roku

15 października odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum krajowe. Aby ułatwić możliwość wzięcia udziału w wyborach, Gmina Ujazd uruchomi linie autobusowe, które będą podwozić do niektórych lokali wyborczych mieszkańców. Poniżej zamieszczamy rozkłady jazdy dla każdej linii  do pobrania lub wydrukowania. Rozkłady jazdy będą też wywieszone na tablicach sołeckich.Rozkłady jazdy - docx

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter