Aktualności

stypendia

20.06.2024

Stypendia naukowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia

Do 15 lipca 2024 r. można składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe wnioski o stypendium naukowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, w działalności artystycznej oraz za osiągnięcia sportowe dla klas SP IV-VIII i szkół ponadpodstawowych. Poniżej dokumenty do pobrania:Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - pdf, Zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Ujazd w ramach realizacji Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - pdf,Wniosek o przyznanie uczniowi stypendium -docx, Oświadczenie dotyczące podstawowych danych identyfikacyjnych ucznia - docx, Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - docx

Czytaj więcej...

10.06.2024

Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe przyjmuje zgłoszenia do udziału w Module I i II Programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok.Moduł Idotyczy zapewnienia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich dla seniorów w wieku 60 lat i więcej, (odpłatnych w całości lub w części w zależności od posiadanego dochodu). W przypadku zainteresowania udziałem w Module I prosimy o zgłaszanie się wspólnie z osobą świadczącą pomoc sąsiedzkąModuł IIdotyczy poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych w wieku 60 lat i więcej poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” poprzez użyczenie opasek bezpieczeństwa i pokrycie kosztów abonamentu teleopiekiBliższych informacji udziela w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe pani Agnieszka Stoś oraz pani Anna Bukowska-Zeler. Nr telefonu kontaktowego 44 710-01-26, pokój nr 18.Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21.06.2024 rokuPlakat Pdf

Czytaj więcej...

winda

06.06.2024

Winda na sprzedaż

W związku z montażem nowej windy przy budynku Miejskiego Centrum Zdrowia w Ujeździe, zostaje wystawiona na sprzedaż dotychczas działająca winda do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Winda jest sprawna, spełnia wszystkie wymagania nadzoru technicznego, ma stosowne przeglądy, posiada księgę rewizyjną urządzenia technicznego. Więcej informacji pod nr tel. 44 719 2112 /14. 

Czytaj więcej...

28.05.2024

Profilaktyka zakażeń pneumokokowych dla osób 55-64 lata.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do skorzystania z programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób w wieku 55-64 lat z przewlekłą chorobą płuc z terenu województwa łódzkiego. W ramach programu przewidziane są szczepienia przeciw pneumokokom i edukacja zdrowotna. Przed każdym szczepieniem odbywa się badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia. Program jest w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego. Lp. Nazwa podmiotu leczniczego   Adres miejsca realizacji Programu Rejestracja do Programu 1 Medycyna Grabieniec Sp. z o.o.  w Łodzi   ul. Grabieniec 13, 91-140 Łódź   tel. 42 237 16 27 email: rejestracja@grabieniec.pl 2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej       CSK UM w Łodzi          ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, pokój nr 013 (parter, budynek A1) tel. 725 723 728 3 Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi   MCM Bałuty Przychodnia Zdrowia „Bydgoska”,  ul. Bydgoska 17/21, 91-036 Łódź   MCM Bałuty Przychodnia Zdrowia „Libelta”, ul. Libelta 16, 91-713 Łódź    MCM Bałuty Przychodnia Zdrowia „Murarska”,  ul. Murarska 4, 91-465 Łódź  MCM Bałuty Przychodnia Zdrowia „Nastrojowa”,  ul. Nastrojowa 10, 91-496 Łódź Telefony: 42 653 90 79 (ul. Bydgoska), 42 656 77 28 (ul. Libelta), 42 655 36 00 (ul. Murarska), 42 658 15 01 (ul. Nastrojowa), email: monitorowanie@mcmbaluty.pl 4 Szpital Powiatowy w Radomsku     Szpital Powiatowy w Radomsku, Poradnia Pulmonologiczna, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko tel. 44 685 47 22 elektronicznie na stronie www.szpital.biz.pl w zakładce Strona 2 z 2 „Dla pacjenta”, Medyczny portal Informacyjny 5 Centrum Medyczne ANMED sp. z o.o. w Pabianicach   ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3a, 95-200 Pabianice tel. 885 112 777 email: sekretariat@anmed.pl 6 Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu ul. Rokicińska 125, 95-020 Andrespol tel. 42 213 23 62, 605 145 149 7 "Poddębickie Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Poddębicach   ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice Gabinet Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc   tel. 43 828 81 70, 459-595-321  

Czytaj więcej...

22.05.2024

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 21 maja 2024 roku

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuję, że 20 maja 2024 r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stal Niewiadów złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Lato na basenie dla dzieci mieszkających na terenie gminy Ujazd, które nie uczęszczają do szkół z terenu gminy Ujazd” (załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia). 1. Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się na okres 7 dni:a)     w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd,b)     na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe,c)     na stronie internetowej Gminy Ujazd. 2. Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące ww. oferty wypełniając formularz uwag, w terminie 7 dni od dnia podania przedmiotowej oferty do publicznej wiadomości, tj. do 28 maja 2024 r. 3. Wypełniony formularz uwag, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia, można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe (pok. nr 7) Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu, niezależnie od daty stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: umujazd@ujazd.com.pl.  4. Uwagi, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu-pdf, 296,8 KBZałącznik Nr 1 – uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt.  ,,Lato na basenie dla dzieci mieszkających na terenie gminy Ujazd, które uczęszczają do szkół z terenu gminy Ujazd"Załącznik Nr 2 - formularz uwag zgłaszanych do uproszczonej oferty

Czytaj więcej...

„Buczy, brzęczy, bzyka. Czyja to muzyka? – poznajemy świat owadów”

16.05.2024

Buczy, brzęczy, bzyka. Czyja to muzyka? – poznajemy świat owadów

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza.

10.05.2024

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza.

Ogłoszenie Burmistrza UjazduBurmistrz Ujazdu ogłasza uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ujazd na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ujazd.Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynków mieszkalnych w granicach administracyjnych Gminy Ujazd.Dofinansowaniem może być objęta wyłącznie wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła:- kotły gazowe;- kotły na lekki olej opałowy;- piece zasilane prądem elektrycznym;- pompa ciepła;- kotły retortowe opalane granulatem drzewnym (pellet) 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012).Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła w budynku mieszkalnym objętym zgłoszeniem, zasilanego paliwem stałym lub biomasą. Dotacja będzie udzielana na podstawie udokumentowanych kosztów na zakup i montaż nowego źródła ciepła w wysokości:1. 8000,00 zł - pompy ciepła;2. 5000,00 zł - kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym;3. 4000,00 zł - kotły retortowe opalane granulatem drzewnym, tzw. pelletem;Otrzymana kwota będzie refundacją poniesionych kosztów, to znaczy, że najpierw należy zainwestować własne środki w wymianę pieca, a później, okazując faktury, otrzymamy zwrot poniesionych kosztów.Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w Urzędzie Miejskim, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd – pokój nr 5 (KANCELARIA), w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 06 maja 2024r. do 17 maja 2024r. O otrzymaniu dotacji będzie decydować kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.                                                              UWAGA!Wymiana starego pieca może odbyć się dopiero po zawarciu umowy z Gminą UjazdDokumenty do pobrania:1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami

Czytaj więcej...

02 maja 2024 r. Urząd Miejski będzie nieczynny

29.04.2024

02 maja 2024 r. Urząd Miejski będzie nieczynny

02 maja 2024 r. Urząd Miejski będzie nieczynny.Informujemy, że w najbliższy czwartek tj. 02 maja 2024 r.  Urząd Miejski w Ujeździe będzie nieczynny.Zarządzenie pdf.198 KB

Czytaj więcej...

Bezpłatne konsultacje Funduszy Europejskich

22.04.2024

Bezpłatne konsultacje Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje:przyjdź i zapytaj o dotację.26 kwietnia 2024 roku w godz. 12:00-14:30.Miejskie Centrum Kultury w Ujeździe, Osiedle Niewiadów 43.PIFE.Belchatow@lodzkie.pl+48 44 754 78 07, 690 600 586Znajdź najbliższy Punkt Informacyjny:www.pife.gov.plZnajdziesz nas także na FB: lodzkiepifePlakat.

Czytaj więcej...

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – akcja szczepienia lisów

15.04.2024

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – akcja szczepienia lisów

W okresie pomiędzy 18 a 26 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.Na terenie województwa łódzkiego akcja zostanie przeprowadzona w powiatach: opoczyńskim, rawskim, tomaszowskim, skierniewickim, łowickim, kutnowskim i łęczyckim (bez gminy Świnice Warckie) oraz zgierskim w gminie Głowno. Więcej informacji o sczepieniu, zachowaniu się w przypadku znalezienia szczepionki oraz zasadach wyprowadzania zwierząt domowych na tereny leśne można znaleźć w załącznikach.PlakatPostępowanieKomunikat

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter