Wyniki wyszukiwania

konkurs psr

01.09.2020

KONKURS - "Co wiem o PSR"

Czytaj więcej...

Powszechny Spis Rolny

11.08.2020

Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);osób prawnych;jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez: Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej; Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi: Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym, Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego. Więcej szczegółów: spisrolny.gov.pl

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka