28.08.2019

Zaproszenie na szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, których siedziba znajduje się na terenie objętym lokalną strategią rozwoju Tematem szkolenia będą : MODUŁ I - prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszenia - definicja i cele, stowarzyszenie zwykłe i zarejestrowane, powołanie i statut stowarzyszenia, rejestracja, prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie, rozwiązanie stowarzyszenia. MODUŁ II - polityka rachunkowości w stowarzyszeniu- zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości; zasady klasyfikacji przychodów z działalności statutowej oraz kosztów realizacji zadań statutowych; koszty administracyjne, pozostałe koszty i przychody, koszty i przychody finansowe; ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego; Ewidencja typowych zdarzeń - składki członkowskie, darowizny, subwencje, dotacje, sponsoring, wolontariat; sprawozdania finansowe  i inne stowarzyszeń w czasie działania; podatkowe aspekty funkcjonowania stowarzyszeń (obowiązki rejestracyjne, podatek CIT, podatek PIT, podatek VAT). MODUŁ III -  produkt lokalny;  sprzedaż produktów lokalnych; wykorzystanie inkubatora przetwórstwa lokalnego na terenie LGD   Zgłoszenie (formularz dostępny w  materiałach do pobrania ) proszę przesłać mailem na adres w.adamczyk@buduj.eu lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia - Ujazd Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd   W przypadku zgłoszeń przekraczających planowaną liczbę uczestników, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości przedstawicieli zgłoszonych organizacji (decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  MATERIAŁY DO POBRANIA:1. Formularz zgłoszenia WORD2. Formularz zgłoszenia PDF3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Czytaj więcej...

DOŻYNKI  2019

16.08.2019

DOŻYNKI GMINNE - ŚWIĘTO PLONÓW 2019

Wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak oraz Przewodniczący Rady Gminy Ujazd Grzegorz Wilkowski                                          SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

Czytaj więcej...

05.08.2019

Biznes na PLUS - Wydłużony czas przyjmowania zgłoszeń!!!

Wszystkich tych, którzy jeszcze nie zgłosili się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS” - gorąco zachęcamy do udziału!!!! Dla WAS wydłużony został termin nadsyłania zgłoszeń do 15 sierpnia 2019 r. Można się zgłaszać w 4 kategoriach: „Świadomi w biznesie”- Nagroda Publiczności „Eksportowy Produkt Roku” „Łódzkie – projekt przyszłości” „Łódzkie – Edukacja dla Biznesu” Więcej szczegółów w tym formularze zgłoszeniowe, regulamin konkursu dostępne są na naszej stronie internetowej https://biznesnaplus.lodzkie.pl/  Liderów poznamy podczas Gali wręczenia Nagród „Biznes na PLUS”, która odbędzie się w pierwszym dniu XII Europejskiego Forum Gospodarczego 16 września 2019 r.

Czytaj więcej...

05.08.2019

Planujesz inwestycję? Uzyskaj zwolnienie podatkowe

ŁSSE S.A. udziela wsparcia przedsiębiorcom zamierzającym realizować nowe inwestycje w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT. Wymagane nakłady inwestycyjne są obecnie dostosowane do możliwości firm, w zależności czy są to mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

26.07.2019

Wybory do Izby Rolniczej 2019 r.

W dniu 28 lipca 2019 roku odbędą się Wybory do Izby Rolniczej. Głosowanie w godzinach: od 8:00 do 18:00Lokal wyborczy: Budynek Urzędu Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 UjazdLista kandydatów: 1. Chwaliński Rafał, Mariusz2. Kotynia Mariusz, Jacek3. Wojciechowski Hieronim, Jerzy

Czytaj więcej...

Aktywni Seniorzy Ujazdu

25.07.2019

Aktywni Seniorzy Ujazdu

Jest czas na zabawę i czas na modlitwę - tak mawiali nasi rodzice i dziadkowie. Z tej prawdy korzystają też seniorzy z Koła Emerytów z Ujazdu. Ledwo przebrzmiały dźwięki muzyki, przy której członkowie Koła z Ujazdu bawili się 6 lipca przy grillu na placu sołeckim w Ujeździe, a już 17 lipca pojechali na wycieczkę do Częstochowy przed oblicze Matki Bożej. Chcieli podziękować za opiekę i troskę oraz prosić o dalsze nieustanne czuwanie nad nimi, abyśmy mogli się cieszyć jeszcze długie lata swoją aktywnością. W drodze powrotnej odwiedzili dodatkowo Dolinę Miłosierdzia w Częstochowie, gdzie  księża i bracia pallotyni prowadzą Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Od kilku lat buduje się nowy budynek sanktuarium. Ostatnio emeryci z Ujazdu byli w tym miejscu 4 lata temu. Z radością obejrzeli jaki jest postęp prac budowlanych i byli pod ogromnym wrażeniem tego, co po tym czasie udało się im zobaczyć. Kiedy odwiedzą kolejny raz to sanktuarium, na pewno wszystkie prace będą ukończone, jak zapewnił ich ksiądz pallotyn, który przedstawił im historię tego miejsca. Wróciliśmy do domu rozmodleni, uduchowieni aby po krótkim wypoczynku zabrać się do dalszego działania na rzecz swojego koła.  Wiesława Jagiełło Prezes Koła Emerytów Ujazd                                                                                                           

Czytaj więcej...

24.07.2019

Konkursu „Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego”. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie sołectwa z terenu województwa łódzkiego, których prężna działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego jest godna zauważenia, zaprezentowania i docenienia. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 sierpnia 2019 roku. Finał Konkursu odbędzie się 7 października 2019 roku podczas VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz przesyłania zgłoszeń. Szczegóły:  https://bioeconomy.lodzkie.pl/2019-2/Karta zgłoszeniaRegulamin Konkursu  

Czytaj więcej...

17.07.2019

Rekrutacja do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Czytaj więcej...

komunikat

16.07.2019

Remont kominów kotłowni w Osiedlu Niewiadów

Czytaj więcej...

12.07.2019

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasz do udziału w projekcie

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.Uczestnicy projektu mogą liczyć na: Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;Wsparcie psychologa/coach’a kariery;Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień: AutoprezentacjaOrganizacja czasu pracyCele, reguły, konsekwencjeKomunikacja interpersonalna i komunikacja w zespolePraca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)7.Wsparcie opiekunów stażowych.W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty: profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;materiałów szkoleniowych;wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”. Zapraszamy do kontaktu: telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu więcej informacji pod adresem www.reaxum.eu/gratuaton

Czytaj więcej...

03.07.2019

Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy

                                                                 Wójt Gminy Ujazd informuje,  że na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach prowadzi monitoring suszy rolniczej dla obszaru Polski. W piątym okresie raportowania tj. od 30 czerwca 2019 r. , stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze województwa łódzkiego. Zgodnie z tym monitoringiem tegoroczna suszą dotknięty został również teren Gminy Ujazd. Zagrożenie susza rolniczą występuje wśród upraw: 1.    Zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak, rzepik krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe- na glebach kategorii I ( gleba lekka- piasek luźny, pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty), 2.    Zbóż ozimych, zbóż jarych, rzepak, rzepik, krzewy owocowe – na glebach kategorii II ( gleba lekka- piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty, piasek słabo gliniasty mocny pylysty). W związku z powyższym informuję mieszkańców Gminy Ujazd o możliwości składania w tutejszym Urzędzie pisemnych wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ( suszy). Przy wypełnianiu wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARMIR. Termin złożenia wniosku musi umożliwić komisji lustrację upraw na polu. Wniosek złożony po zbiorze plonu danej uprawy albo jej likwidacji będzie rozpatrzony negatywnie. Jednocześnie komisja ds. szacowania strat zwraca się z uprzejmą prośbą  o przekazywanie wniosków do 15 lipca 2019 r. Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe pokój 11, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd www.bip.ug.ujazd.com.pl oraz na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi www.lodzkie.euWniosek o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznegoOświadczenie o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodachOświadczenie o strukturze upraw i poniesionych szkodach           

Czytaj więcej...

03.07.2019

Nie daj się wkręcić i zgłaszaj wypadki bezzwłocznie!

Informacja pdf

Czytaj więcej...

01.07.2019

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Od dnia 1 lipca 2019 r. w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Osiedlu Niewiadów czynny będzie PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN Dyżury pełnić będą: Pani Halina Banasiak  w godzinach: 15:00-18:00 - w pierwszą środę miesiąca Pan Paweł Nowak – psycholog w godzinach: 15:00 -18:00 w ostatnią środę miesiąca

Czytaj więcej...

RPO

01.07.2019

Projekt „Wsparcie dla osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych''

Ankieta rekrutacyjnaDeklaracja uczestnictwaOświadczenie uczestnika projektu

Czytaj więcej...

28.06.2019

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2019

Czytaj więcej...

26.06.2019

Zainwestuj w rozwój swojej firmy i uzyskaj zwolnienie podatkowe

Czytaj więcej...

UWAGA

26.06.2019

Apel do mieszkańców Gminy Ujazd o oszczędne godpodarowanie wodą

Czytaj więcej...

26.06.2019

Awaria sieci światłowodowej E-leader

Szanowni Mieszkańcy,W związku z uszkodzeniem sieci światłowodowej w Bronisławowie informujemy, że w miejscowościach Buków, Ciosny i okolice nastąpią przerwy w dostawie Internetu gminnego (E-Leader).

Czytaj więcej...

25.06.2019

Wybory do Izby Rolniczej 2019 r.

1. Pismo do Gmin dot. wyborów do Izb Rolniczych - LINK   2. Uchwała Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych - LINK   3. Uchwała Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych - LINK   4. Zgłoszenie kandydata - LINK   5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - LINK   6. Oświadczenie o niekaralności - LINK   7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - LINK   8. Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury z dopiskiem - LINK   9. Składy Komisji Okręgowych ds. Wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 roku - LINK

Czytaj więcej...

19.06.2019

III otwarty konkurs ofert

Zarządzenie nr 135/2019 Wójta Gminy Ujazd z dnia 19 czerwca2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań Gminy Ujazd z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Ogłoszenia Wójta Gminy Ujazd z dnia 19 czerwca 2019 roku dotyczące otwartego konkursu ofertWzór oferty realizacji zadania publicznego Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z 24 kwietnia2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowejFormularz zgłoszenia do pracy w komisji konkursowejOświadczenie członka Komisji konkursowej o bezstronności

Czytaj więcej...